X
 

Kostely ve Zlíně

Římsko-katolický kostel sv. Filipa a Jakuba

Adresa farnosti: Sadová 149, Zlín (kostel naleznete v těsné blízkosti)
Tel.: +420 577 210 022, +420 733 742 700, e-mail: fazlin-sfaj@ado.czwww.farnostzlin.cz 

Kostel sv. Filipa a JakubaÚdaje o kostelu a faře se dochovaly až z období po husitských válkách, z roku 1437. Lze však předpokládat, že nejpozději do konce 14. století, kdy Šternberkové v roce 1397 povýšili Zlín na město, už tu stál kostel a při něm fara s duchovní správou. K roku 1446 se již uvádí jméno zlínského faráře, kterým byl Jan z Ostraty (též ze Lhoty). Kostel dvakrát vyhořel - v letech 1819 a 1849, vždy byl ale opraven. Nyní je jednou z dominant města. Oproti barokní podobě má v současnosti širší a vyšší hlavní loď, okna jsou darem zlínských farníků. Ve zvonici jsou ocelové zvony z Vítkovic a varhany od bratří Riegrových z Krnova. V letech 1969 - 1970 byla provedena rekonstrukce interiéru.

Evangelický kostel ve Zlíně

Evangelický kostelAdresa farnosti: Slovenská 3063, Zlín (kostel naleznete v těsné blízkosti)
Tel.:
+420 732 965 735, +420 577 210 004
e-mail: petrpivonka@volny.czhttps://zlin.evangnet.cz 

Evangelický kostel patří mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale koresponduje s baťovskou architekturou Zlína. Kostel byl postaven za velké podpory firmy Baťa, která věnovala polovinu z ceny pozemku a stavbu fary dokonce provedla na vlastní náklady. Autorem je Vladimír Karfík.

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanůOkružní 5430, Zlín-Jižní Svahy
Tel.: +420 577 019 682, http://zlin.sdb.cz

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů je nejnovějším kostelem ve Zlíně. Nachází se uprostřed sídliště na Jižních Svazích. Stavba kostela a střediska mládeže začala slavnostním výkopem v den svátku sv. Jana Boska 31. ledna 2000. Kostel byl posvěcen 8. května 2003. Celý areál zahrnuje kostel s 350 místy k sezení, zázemí farnosti, ubytování pro členy salesiánské komunity, klubovny, učebny či společenský sál a další prostory. Součástí areálu je i velké hřiště s kvalitním povrchem patřící ke středisku mládeže.
Zdroj textu: webové stránky farnosti

Poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípě

Mariánské náměstí, Zlín-Štípa
Tel.: 
+420 733 741 900, e-mail: fastipa@ado.czwww.stipa.cz 

Chrám Narození Panny Marie ve ŠtípěBarokní kostel Narození Panny Marie pochází z 18. století a je mariánským poutním místem. Jedná se o největší a nejkrásnější chrám v celém okolí. Štípské varhany patří k největším a nejkvalitnějším dochovaným dílům Františka Čapka a Maxe Zachistala z Kremže.

Chrám je otevřen vždy půl hodiny před bohoslužbou a přibližně čtvrt až půl hodiny po ní (aktuální přehled bohoslužeb), případně po předchozí domluvě. V období od 1. 5. do 30. 9., tedy v době tzv. „otevřených bran", je otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00, v neděli pak od 13:00 do 17:00.

Římskokatolický kostel sv. Mikuláše v Malenovicích

Adresa farnosti: Jarolímkovo náměstí 156, Zlín-Malenovice (kostel naleznete v těsné blízkosti)
Tel.:
+420 731 604 304, +420 736 408 914, e-mail: fazlin-malenovice@ado.czwww.farnostmalenovice.cz 

Kostel sv. Mikuláše v MalenovicíchKostel svatého Mikuláše v místní části Malenovice je římskokatolický farní kostel pocházející z roku 1845. Stojí na místě bývalého gotického kostela, který byl doložen písemně již roku 1386. Z toho se dochovaly některé oltářní obrazy a také nejstarší památka - náhrobní kámen Tetoura z Tetova, pána z Malenovic  a Pohořelic. Je datován rokem 1560. Nápis na něm je dodnes dobře čitelný.
Od roku 1958 je kostel považován za kulturní památku České republiky. 
Zdroj fotografie a textu: Farnost Malenovice