X
 

30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii

Program ke stažení, I. část

Program ke stažení, II. část

Středa 30. října 2019

Cesta ke svobodě: 30 let poté
Organizátor: Paměť národa Střední Morava
Místo a čas konání: prostory Dílny Městského divadla Zlín, v 17.00 hod., vstup zdarma
Diskutující: Stanislav Devátý, Jan Dobrovský, Otmar Oliva a Pavel Záleský

Úterý 12. listopadu 2019

KINO PŘÍBĚHY - LISTOPAD 89
Organizátor: Paměť národa Střední Morava
Místo a čas konání: Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Okružní, v 18.00 hod., vstup zdarma
Dokumentarista Adam Drda představí několik životních příběhů lidí, do nichž zasáhla sametová revoluce. Dozvíme se, jak ovlivnila a změnila jejich životy.
Plakát ke stažení

Výstava „Nezapomeňme"
Organizátor: Paměť národa Střední Morava
Místo a čas konání: Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Okružní, 8.–14. 11. 2019
Výstava vázaná k listopadu 1989 Kolegium Paměti národa vás zve na diskuzní setkání na téma Sametová revoluce a její odkaz pro současnost. Kam jsme se za 30 let posunuli a jakou povahu má současná demokracie? Přijďte o těchto otázkách debatovat se Stanislavem Devátým, Janem Dobrovským, Otmarem Olivou a Pavlem Záleským.

Středa 13. listopadu 2019

KINO PŘÍBĚHY - LISTOPAD 89
Organizátor: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Místo a čas konání: Lesní čtvrť III 1364, v 9.00 a v 11.00 hod., akce pro studenty gymnázia; program ve spolupráci s Paměť národa Střední Morava
Dokumentarista Adam Drda představí několik životních příběhů lidí, do nichž zasáhla sametová revoluce. Dozvíme se, jak ovlivnila a změnila jejich životy.

Čtvrtek 14. listopadu 2019

„Živá knihovna"
Organizátor: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Místo a čas konání: čtvrtek 14. listopadu 2019, od 8.00 do 12.00 v divadelním sále Malé scény Zlín, akce určena pro studenty školy i veřejnost
Program představí vítězné prezentace týmů studentů zaznamenávající výpovědi účastníků Sametové revoluce. Součástí programu bude projekce dokumentárního filmu a beseda s hosty. Ze známých osobností již přislíbili účast spisovatel Antonín Bajaja, disident a politik Stanislav Devátý a herec MDZ Radoslav Šopík.

Výstava ateliérů Grafický a Digitální design
Organizátor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo a čas konání: atrium Univerzitního centra UTB (U13, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín); pro veřejnost otevřeno 14. 11. 2019 od 16.30 hod.; po ostatní dny do 23. 12. 2019 vždy 8.00–18.00 hod., vstup zdarma
Vzácným exponátem budou skleněné ruce Václava Havla vyrobené ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí - ve Zlíně jen do 17. 11. 2019.

Průvod studentů, zaměstnanců UTB a veřejnosti
Organizátor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo a čas konání: od budovy Univerzitního centra (U13, nám. T. G. Masaryka 5555, začátek v 16.30 hod.) k Fakultě technologické (U1, Vavrečkova 275), kde proběhne krátká vzpomínková akce

Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla ve Zlíně
Organizátor: Iniciativa pro instalaci lavičky Václava Havla ve Zlíně
Místo a čas konání: Gahurův prospekt, od 17.30 do 18.00 hod.
Účelem tohoto veřejného uměleckého díla je vytvořit místo pro setkání a dialog v duchu idejí Václava Havla. Zlín se tak připojí k dalším městům z celého světa, kde je toto symbolické místo instalováno. Odhalení proběhne za přítomnosti významných hostů, mj. Andreje Kisky, Michaela Žantovského a dalších.

Koncert skupiny Michal Ambrož a Hudba Praha
Organizátor: Iniciativa pro instalaci lavičky Václava Havla ve Zlíně
Místo a čas konání: parkoviště za budovou Obchodního domu Zlín, nám. Práce 2523, od 18.00 do 20.00 hod., vstup volný, navazuje na akci Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla

Revoluce po Československu
Organizátor: Iniciativa pro instalaci lavičky Václava Havla ve Zlíně
Místo a čas konání: Obchodní dům Zlín, 2. patro, od 20.00 hod.
Debata s hosty, navazuje na předchozí program organizátora

Výstava fotografií Havel a Zlín
Organizátor: Iniciativa pro instalaci lavičky Václava Havla ve Zlíně
Místo a čas konání: Obchodní dům Zlín, přízemí budovy, 14.–30. 11. 2019

Videomapping Sametová revoluce očima studentů UTB
Organizátor: Univerzita Tomáše Bati
Místo a čas konání: západní stěna budovy Fakulty humanitních studií (U18, ul. Štefánikova 5670, Zlín), od 20.00 hod.

Výstava „Nezapomeňme"
Organizátor: Paměť národa Střední Morava
Místo a termín konání: náměstí Míru 14.–30. 11. 2019 (vernisáž 17. 11. 2019 v 16.45 hod.),
náměstí Práce 30. 11. 2019 – 9. 12. 2019
Výstava Nezapomeňme - listopad 89 očima zlínských pamětníků

Pátek 15. listopadu 2019

Jednou budem dál
Městské divadlo Zlín
Místo a čas konání: Velký sál MDZ v 10.00 hod., veřejná generálka

Sametový Zlín
Městské divadlo Zlín
Místo a čas konání: Velký sál MDZ v 19.00 hod., projekce filmu

Sobota 16. listopadu 2019

Divadlem pracujících po stopách OF
Městské divadlo Zlín
Místo a čas konání: v 10.00 hod., komentovaná prohlídka divadla s hercem Rostislavem Markem, nutná rezervace na jurcova@divadlozlin.cz, vstup volný

Jednou budem dál
Městské divadlo Zlín
Místo a čas konání: Velký sál MDZ v 19.00 hod., premiéra s přípitkem ve foyer

Neděle 17. listopadu 2019

Zvonění kostelů
v 17.11 hod. se rození zvony na všech kostelích a kaplích jako připomínka 30 let pádu komunistického režimu
Plakát ke stažení

Slavnostní odpoledne v evangelickém kostele - Den boje za svobodu a demokracii - 30 let svobody 1989–2019
Náboženská obec Církve československé husitské ve Zlíně
Místo a termín konání: velký sál evangelického kostela, ul. Štefánikova
od 14.00 hod. děkovná bohoslužba, kterou povede farář Církve československé husitské Zdeněk Kovařík, kázat bude David Tomčík, kaplan Armády ČR, zpívá Moravský komorní sbor
od 16.00 hod. koncert Moravského komorního sboru se sbormistrem Jiřím Šimáčkem

Pietní akt k 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii
Organizátor: Statutární město Zlín
Místo a čas konání: náměstí Míru 12, Pomník obětem totality, v 15.30 hod.
Pozvánka ke stažení

Koncert Svobody 2019
Organizátor: Petr Vítek
Místo a čas konání: náměstí Míru, od 15.00 do 21.00 hod., vč. zajištění občerstvení
Program: v 15.00 hod. zahájení projekce dokumentů z cyklu Příběhy 20. století, od 16.00 hod. hudební část (16.00 hod. Cestující Hudba - songy starých beatníků Zlín, 17.00 hod. Pepa Nos - písničkář vyznamenaný za boj proti totalitnímu režimu, 18.00 hod. Kouřová Clona - Gympl-rock Zlín, 19.00 hod. Nšo-či - indies punk rock Kroměříž), 20.00–21.00 hod. projekce dokumentů z cyklu Příběhy 20. století

Shromáždění u sochy TGM
Místo a čas konání: mezi budovami Kongresového a Univerzitního centra, v 16.30 hod.

Jednou budem dál
Městské divadlo Zlín
Místo a čas konání: Velký sál MDZ v 18.00 hod., 1. slavnostní repríza s besedou

Středa 20. listopadu 2019

Reminiscence aneb co jsme si - to jsme si
Organizátor: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o.
Místo a čas konání: Vavrečkova 7040, 2. podlaží budovy 15, sál B, v 17.00 hod.
Gottwaldovské roky ve vlastní kůži 1980 až 2000 - povídání s Petrem Vítkem a jeho hosty.

Čtvrtek 21. listopadu 2019

Osudové okamžiky
Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s
Místo a čas konání: Malý sál v 18.15 hod. Povídání s J. Šibíkem; Kongresové centrum Zlín - Velký sál, od 19.00 hod. koncert k 30. výročí sametové revoluce
K. Husa Hudba pro Prahu 1968, V. Popelka Pamatuj! Písně naděje i beznaděje, A. Dvořák Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa", op. 95, dirigent Tomáš Brauner
Program koncertu obohatí projekce unikátních dobových fotografií našich předních fotografů Josefa Koudelky a Jana Šibíka vztahujících se k událostem srpna 1968 a listopadu 1989.

Listopad 2019 – další akce

Výstava Změny a vize industriální architektury ve Zlíně
Organizátor: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Kurátor: Ladislava Horňáková
Místo a termín konání: Vavrečkova 7040, 14. budova baťovského areálu, grafický kabinet, 4. 9. 2019 – 10. 11. 2019
Mapování vývoje baťovského továrního areálu, jehož cílem je ukázat porevoluční změny. Výstava zároveň navazuje na téma Otevřené město, které propaguje Czechtourism.

Výstava Revoluce 89 ve Zlíně
Městské divadlo Zlín
Místo a termín konání: foyer MDZ, od 28. 10. 2019 – 30. 11. 2019

Výstavka Sametový Zlín
Organizátor: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o.
Místo a termín konání: Vavrečkova 7040, 4. podlaží budovy 15, 1.–30. 11. 2019
Zachycení sametové revoluce prostřednictvím novinových článků.

Výstava Zlín – Gottwaldov – Zlín
Organizátor: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Místo a termín konání: Vavrečkova 7040, 14. budova baťovského areálu, 1. NP prostor krátkodobých výstav,
17. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Výstava fotografií připomíná, že jednou z událostí, které s sebou přinesl listopad 1989, byl i návrat našeho města k jeho původnímu jménu. Fotografie připomenou proměny známých míst Zlína od počátku 20. století i lokality, které ve své původní podobě dnes už neexistují.

Více informací k 30. výročí Dne boje za svobou a demokracii naleznete na www.postbellum.cz nebo FB