X
 

Bronzové sochy v parku Komenského

V parku Komenského můžete obdivovat soubor bronzových plastik s názvem MISE sochaře Michala Gabriela. Sousoší bylo před instalací ve Zlíně vystaveno v Karlových Varech pod názvem Hráči. Pro Zlín dostalo nový název. Postavy a zvířata procházejí přítomným prostředím jako by se vynořily z archetypálního světa podvědomí. Světa, se kterým jsme všichni vědomě i nevědomě propojení, ze světa s nereprodukčním smyslem života.

Smečka – sedm kočkovitých šelem prochází prostorem jedním společným směrem. Sousoší vznikalo postupně procesuálně od poloviny devadesátých let a svoji konečnou podobu v bronzu dostalo v roce 2007. Sochy jsou modelované do hlíny a potom odlité do polyesterové pryskyřice a struktury tvořené ze skořápek vlašských ořechů, a nakonec odlité do bronzu.

Hráči – třináct Mužských postav s protaženýma rukama. Sochy začaly postupně vznikat od roku 2000 a byly dokončeny v roce 2010. Každá socha je původně vysekaná do dubového kmene a na každé autor pracoval necelý rok. Každý dub měl stáří nejméně 150 let a vždy šlo o padlé stromy. Žádný nebyl kvůli soše pokácený. Postavy jsou zachycené v nakročených pozicích a jejich protažené ruce jim zajišťují pocitovou i fyzickou stabilitu. Ruce se proměňují v nástroje, hrací pálky, zbraně. Postavy instalované jako sousoší Hráči jsou obráceni dohry a z prostoru, který vymezují a ohraničují vytvářejí svůj prostor hry.

Po transformaci postav hráčů do stejné struktury, jakou má sousoší smečka bylo možné obě sousoší propojit a vytvořit z nich nové sousoší, ve které jdou všechny mužské i zvířecí postavy jedním směrem.

Kurátorem venkovní výstavy je Ing. Leoš Lang. Výstava bude v parku Komenského k vidění až do dubna 2022.

Hráči/strážci i šelmy a další objekty jsou opakovaně umisťovány do veřejného prostoru měst České republiky i sousedních zemí (Praha, Brno, Olomouc, Kroměříž, Rakovník, Bratislava, Büdelsdorf).

Statutární město Zlín má sochy v bezplatné výpůjčce. O organizační zajištění expozice se postaral městský Odbor kultury a památkové péče za přispění Kulturního institutu – Alternativa.

Autor fotografií: Libor Stavjaník

Michal GABRIEL, několik desetiletí se pohybuje na české i evropské výtvarné scéně, kde mu patří důležité místo v současném sochařském světě. V jeho tvorbě se kloubí klasický a tradiční sochařský pohled s rovinou experimentální, novátorskou a objevitelskou. Používá moderní a často nejaktuálnější sochařská media nebo vlastní originální techniku „peckových" struktur zalitých v povrchu díla. Socha v jeho pojetí zůstává vždy sochou forma je trvalá, napovídá, že byla tvořena na věčnost. Jeho sochy tvoří příběh samy o sobě, vypovídají o světě, který autor sestavuje jako mozaiku z jednotlivých soch, které se spojují v celky a nabývají vlastnosti sousoší, a přesto autorova díla můžeme chápat jako solitérní díla, vnímat je individuálně, tak jak nám to umožní naše svobodná mysl.

Více o autorovi a další jeho díla naleznete na https://michalgabrielspaces.cz/

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.