X
 

Články

Město vyhlašuje outdoorovou fotosoutěž


I letošnímu ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů ve Zlíně 2018 předchází fotosoutěž. Zájemci o účast v ní mohou své snímky zasílat do dvou vypsaných kategorií – Krajina a Outdoorové sporty. Příjem fotografií začíná již v pondělí 25. června 2018, den uzávěrky je 19. října 2018.

Účastníkem fotosoutěže se stane každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle fotografii a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště – popřípadě i adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mail a telefonní kontakt) a vysloví souhlas s podmínkami soutěže.

Podmínkou zařazení do fotosoutěže je také zaslání soutěžní fotografie o max. velikosti 3 MB (minimální rozlišení 1024x768 pixelů) ve formátu JPG pomocí elektronického formuláře. Každý účastník může do každé soutěžní kategorie zaslat maximálně 3 snímky. U každého z nich musí být určena kategorie, připojen název a krátký popis.

Letošní novinkou je, že fotografie bude hodnotit porota složená ze zástupců Magistrátu města Zlína. V termínu 22.–26. října 2018 budou z doručených fotografií vybráni výherci. Od 29. října 2018 bude na stránkách fotosoutěže uveden jejich seznam a také budou o výhře vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky. Ceny autorům vítězných fotografií budou předány při slavnostním zahájení Mezinárodního festivalu outdoorových filmů ve Zlíně 9. listopadu 2018.

Organizátorem fotosoutěže je Oddělení cestovního ruchu a informací Magistrátu města Zlína.

Více o podmínkách fotosoutěže na www.ic-zlin.cz.

Úvodní fotografie vyhrála v minulém ročníku 2. místo v kategorii Krajina. Zaslala ji paní Anna Sychrová.

Fotografie z minulého ročníku