X
 

Články

Na zlínské radnici je výstava k jubileu M. Zikmunda


Legendární cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund oslavil 14. února 2019 sté narozeniny a při této příležitosti se ve Zlíně koná řada zajímavých akcí. Jednou z nich je i výstava v prvním patře zlínské radnice. Můžete si zde prohlédnout fotografie, knihy, deskovou hru o cestě Hanzelky a Zikmunda i pozvánku do Muzea jihovýchodní Moravy, kde je kromě stálé cestovatelské expozice k vidění i výstava z uměleckých děl inspirovaných životem a dílem Miroslavala Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Tuto výstavu můžete navštívit až do 5. května 2019.

Miroslav Zikmund, držitel ceny města Zlína, žije ve Zlíně. Ve svých sto letech je stále aktivní a účastní se společenského života. Narodil se 14. února 1919 v Plzni. Už v dětství toužil po cestování, projel železnicí celou republiku až k Podkarpatské Rusi, psal si deník a poznámky těsnopisem. Maturitu složil na reálném gymnáziu v Plzni roku 1938 a nastoupil Vysokou školu obchodní v Praze, kde se jeho osud na dlouho propojil s osudem Jiřího Hanzelky. Na cesty spolu poprvé vyrazili v roce 1947 a projeli téměř celý svět.