X
 

Články

G18 vystaví newyorský prach i český modrotisk


Zlínská galerie G18 představí ve dnech 14. 3. – 25. 4. 2019 úspěšné české umělce žijící v New Yorku - Kristýnu a Marka Mildeovi společně s Petrou Gupta Valentovou. Kurátorkou výstavy nazvané (Ne)viditelné vzory je Silvie Stanická, která zahájí výstavu vernisáží 13. 3. 2019 v 18 hodin.

Výstava věnovaná tvorbě Kristýny a Marka Mildeových a Petry Gupta Valentové představuje výběr z jejich environmentálních projektů, které se snaží aktivně přispívat k obecnému diskurzu. Zatímco Mildeovi sledují fenomén zvláštního druhu moderního člověka, kterého pojmenovali Homo Interius, jedince, jenž tráví většinu svého života v bublině uvnitř bílé krychle separován od vlivu okolí, pasivně, s ryze interiérovým postojem ke světu, Gupta Valentová nedávno založila značku IM.PRINTED zaměřenou na techniku indického dřevotisku a českého modrotisku. Stojí též za projektem BBs -Bagru Bhabhis reprezentující dezény a metráže od tiskařek z Bagru. Autorce však v žádném případě nejde jen o samotné výrobky, ale především o aktivní příspěvek k aktuálnímu tématu udržitelné spolupráce s řemeslníky z třetího světa, kteří by se měli stávat skutečnými vlastníky své práce, nikoliv jen jejími dodavateli.

Kromě děl výše zmíněných umělců se v rámci celého trvání výstavy můžete těšit na komentovanou prohlídku, workshop či promítání dokumentů mapujících životy i díla manželů Mildeových i Petry Gupta Valentové. Kurátorkou výstavy je Silvie Stanická, teoretička umění a pedagožka působící na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Galerie G18 ve Zlíně je kulturní platformou Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Orientuje se na současné trendy a tendence formující aktuální desig a umění - především v české a evropské oblasti.

Výstavní prostory galerie se nachází v nové budově Vzdělávacího komplexu (U18) na ulici Štefánikova, v přízemí věže B, a stejně jako celou budovu je navrhla architektka Eva Jiřičná. Otevírací doba galerie je pondělí až čtvrtek od 13 do 18 hodin.

Více o galerii G18 a výstavě naleznete na www.g18.cz