X
 

Články

Nová hřiště na pétanque máme nově na Kudlově a Majáku


Kromě nového discgolfového hřiště můžete vyzkoušet i nová hřiště na pétanque, které najdete na Kudlově, v ulici K Dálnici (č. hřiště 393) a na Majáku, na točně MHD (č. hřiště 442). Pétanque je francouzská společenská hra pro dvě jednočlenná až tříčlenná družstva.

Pétanque je zajímavou a zábavnou společenskou hrou, která nepostrádá jistý punc originality. Je to hra, které se může věnovat téměř kdokoli bez ohledu na fyzickou kondici, pohlaví či věk. Pétanque je tedy ideální společenská hra pro příjemné jarní či letní odpoledne nebo podvečer. Při hře se totiž baví nejen samotní hráči, ale i přihlížející diváci. Zapotřebí jsou jen kovové koule a znát základní pravidla.

Při hře má každé družstvo šest koulí, při variantě "triplette" stojí proti sobě tříčlenné týmy a každý hráč hraje dvěma koulemi, při "doublette" má každý k dispozici koule tři. Jen výjimečně se hraje "tete & tete", jeden proti jednomu. Na začátku každého kola se do hrací plochy - vhodí cochonet neboli "prasátko". Dřevěná kulička velikosti pingpongového míčku pak slouží jako cílový objekt pro větší železné koule účastníků hry.

Při pétanque musí každý hráč nejdříve vstoupit do herní plochy, přinožit a při hodu nesmí zvedat nohy ze země. Cílem hráčů je dostat se k prasátku blíž než soupeř. Když se to podaří, je na řadě opět protivník, jinak musí družsvo pokračovat v házení. Po odehrání všech koulí nastane sčítání bodů. Každá koule vítěze umístěná blíže k cíli než nejbližší koule poraženého platí za jeden bod. Teoreticky tedy může v jednom kole získat vítěz až šest bodů, poražený nezískává nic. Hra končí, pokud jedno družstvo dosáhne třinácti bodů. K úspěchu ve hře vede v zásadě dvojí taktika. Buď umístíte kouli přesně vyváženým hodem do co nejtěsnější blízkosti cíle, nebo razantním hodem "vytlučete" soupeřovu kouli do nevýhodného postavení a sami zaujmete lepší pozici.

Hřiště na pétanque

Veřejně přístupná hřiště a sportoviště