X
 

Články

Ve Zlíně se koná Slavnost Božího Těla. Městem půjde i průvod


V neděli 23. června 2019 se uskuteční od 10 hodin ve zlínském parku Komenského mše svatá k svátku Těla a Krve Páně, známému také jako „Boží Tělo". Slavnostní bohoslužba proběhne v altánku, nebude chybět tradiční květinová výzdoba, živá hudba v podání místních farníků a družičky v bílých slavnostních šatech. Po skončení mše svaté půjdou věřící v čele s knězem nesoucím Eucharistii po Třídě Tomáše Bati až do kostela sv. Filipa a Jakuba.

Tzv. Slavnost Božího Těla znají mnozí z nás z dob našich babiček, kdy po městech a vesnicích šlo procesí. Před knězem, který nesl Eucharistii (tzv. Tělo Páně v podobě hostie), šlo mnoho družiček v bílých šatech. Sypaly cestu okvětními lístky růží a pivoněk. V minulosti bylo zvykem chodit s baldachýnem a zastavovat se při jednotlivých vyzdobených oltářích za zpěvu eucharistických písní.

Pro katolíky je slavnost Těla a Krve Páně významným svátkem. Ve Zlíně byla tradice mše svaté mimo zdi kostela s průvodem s Nejsvětější Svátostí přerušena v roce 1949. Poté se v letech Pražského jara konaly s uděleným souhlasem zastupitelů města průvody na prostranství před kostelem. Bývaly vždy spojeny s žehnáním městu. K obnovení tradice došlo v roce 2015, kdy se slavila mše svatá na náměstí Míru. V roce 2017 se slavnost uskutečnila poprvé v parku Komenského. „Chceme v obnovení této tradice pokračovat. Jsme rádi, že se tímto způsobem můžeme modlit za naše město a za lidi, kteří v něm žijí," uvádí zlínský děkan P. Kamil Obr s tím, že mše svatá mimo kostel se takto ve Zlíně koná vždy jednou za dva roky.

Po skončení mše a požehnání městu všichni přítomní vytvoří eucharistický průvod, v němž kněz za doprovodu ministrantů, družiček a dalších věřících odnese Tělo Páně – Nejsvětější Svátost do zlínského kostela. Na krátkou dobu bude kvůli průvodu uzavřen jízdní pruh na Třídě Tomáše Bati, vozidla MHD budou jezdit bez přerušení. Na celé organizaci se podílejí farníci z místní farnosti svatých Filipa a Jakuba. Po skončení celé slavnosti zvou ke kostelu na drobné občerstvení.

Kontakt na organizátory:
Markéta Piknová, pastorační pracovnice,
tel.: 606 715 994, mail: marketapiknova@seznam.cz, www.farnostzlin.cz