X
 

Články

Baťův mrakodrap láká na zmodernizované a jednu novou expozici

model města_foto Jiří Balát

Návštěvníci Baťova mrakodrapu neboli tzv. "21" se mohou těšit na modernější a nové expozice, které naleznou ve 2., 8. a 16. etáži. Expozice přibližují nejen historii této budovy, ale také fenomén Baťa a s ním spojený dynamický rozvoj Zlína na přelomu a v první polovině 20. století. Vznikl zde ucelený prohlídkový okruh s jednotným informačním a orientačním systémem. Hlavním projektantem modernizace expozic byl architekt Petr Všetečka.

V expozici ve 2. etáži byla provedena celková rehabilitace interiéru i mobiliáře a dále také úprava fotografických a textových panelů, které jsou nyní více orientovány na světový kontext budovy. Pro projekci v čele expozice byl v češtině a angličtině vytvořen nový čtyřminutový animovaný film režiséra Tomáše Luňáka o budově a osobnosti architekta Vladimíra Karfíka, podle jehož projektu byl Baťův mrakodrap postaven. Návštěvníci zde mohou nově využít také multimediální panel s 24palcovým dotykovým LCD monitorem, umožňující interaktivní prohlídku budovy, Baťova výtahu i obsahu expozic.

V 8. etáži proběhla restaurátorská obnova poškozených částí interiéru a jako protějšek busty Tomáše Bati byla na protější stranu do západní části expozice umístěna nová busta Jana Antonína Bati. Vznikla odlitím z bronzu, včetně podstavce. Jejím autorem je akademický sochař Radim Hanke. Dále je zde nově na jedné ze stěn plastickým písmem vysázen text doprovodu k poslední vůli Tomáše Bati, v němž Baťa mj. píše: Byla to touha tvořiti, poskytnouti stále a stále většímu množství lidu účasti na výhodách, které náš závod jak dělnictvu, tak konzumentu poskytoval. Pokud budete této velké ideji sloužiti, potud budete ve shodě se zákony přírodními i lidskými. Jakmile ale budete pamatovati jen na sebe, jakmile přestanete sloužiti svým závodem všeobecnu, stanete se zbytečnými a padnete neodvratně.

Zcela nová expozice byla vytvořena na vyhlídkové terase v 16. etáži, jež je nyní veřejnosti přístupná celá, tedy včetně západní části. Na terasu byly instalovány dalekohledy podobné dalekohledům na amerických mrakodrapech. Opatřeny jsou orientačními popiskami. Prohlídková trasa po terase vede po okruhu díky zprůchodnění šatny vedle zasedací místnosti zastupitelstva, čímž se zpřístupnil i pohled do strojovny vozíku na údržbu fasády, tzv. kočky, která je atraktivní technickou zajímavostí. Hlavním exponátem na terase je model města Zlína – výtvarné dílo z litého bronzu znázorňující podobu města na počátku 50. let minulého století. Model navrhla kancelář pro architekturu a design ellement architects s.r.o. v čele s autorizovanou architektkou Jitkou Ressovou. Expozice na terase je doplněna fotografiemi a texty na téma „Mrakodrap jako demonstrace moci".

Otevírací doba expozic:

Expozice v 2. etáži – návštěvníkům je volně a zdarma přístupná v době od 8:00 do 21:00 hod., a to jak v pracovní dny, tak i v dny pracovního klidu. Uzavřena je pouze v případech, kdy se zde konají organizované akce. Součástí expozice je Baťův výtah, který je možné využít jen s průvodcem v rámci prohlídkového okruhu „21. budova jako symbol baťovského Zlína" (skupiny kolem 10 osob). Prohlídku je nutno objednat minimálně 14 dnů předem přes Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Expozice v 8. etáži – v současnosti je v této etáži sídlo vedení Finančního úřadu ve Zlíně, který v budově spolu s krajským úřadem sídlí. Expozice je návštěvníkům přístupná zdarma, a to v pracovní době Finančního úřadu (pondělí 8:00–17:00 hod.; úterý 8:00–15:30 hod.; středa 8:00–17:00 hod.; čtvrtek 8:00–15:30 hod.; pátek 8:00–14:00 hod.).

Expozice v 16. etáži – z terasy na střeše Baťova mrakodrapu je krásný výhled na centrum Zlína a jeho moderní architekturu. Terasa je přístupná veřejnosti volně a bez omezení, a to od 8:00 do 21:00 hod., a to v pracovní dny i v dny pracovního klidu.

Fotogalerie