X
 

Články

Vernisáž výstavy soch v malenovickém hradním sklepení

foto Kristýna Lhotová

Ve čtvrtek 1. srpna v 17:00 hodin se na hradě v Malenovicích uskuteční vernisáž výstavy akad. sochařky Otilie Demelové Šuterové ze Zlína. Výstava byla pro veřejnost zpřístupněna již před prázdninami, nyní budou mít zájemci možnost osobně se sejít s umělkyní i s tvůrci expozice.

Myšlenka využít dosud prázdné a téměř nevyužívané prostory hradních sklepů k instalaci plastik napadla ředitele Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavla Hrubce poté, co se před rokem nečekaně ocitl v ateliéru Otilie Demelové Šuterové ve Lhotce. Díky šikovnosti a pracovitosti lidí z muzea se podařilo s minimálními finančními náklady vytvořit novou expozici, která rozšiřuje nabídku toho, co mohou návštěvníci v malenovickém hradu spatřit a zažít. „Na této výstavě je zajímavé i to, že její instalace probíhala netradičním způsobem: Autorka totiž vzhledem ke svým ztíženým pohybovým možnostem už nemohla sejít do hůře přístupných sklepních prostor, ale celou akci řídila virtuálně díky využití současné moderní techniky v intenzivní spolupráci s restaurátorem Karlem Šindelem a kastelánem Luďkem Bubeníkem," prozradil ředitel Pavel Hrubec.

Pro hradní expozici sochařka (nar. 1940) vybrala 25 figurativních plastik provedených v materiálu poštorenské keramické hlíny, která díky vysokožárnému výpalu snese náročné klimatické podmínky a je tak určena pro použití jak v interiérech, tak i v exteriérech.

Malenovický hrad, který spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy coby příspěvková organizace Zlínského kraje, je svědkem i dokladem vývoje architektury od dob gotiky. Můžete zde obdivovat např. opravenou hradní kapli, trofeje, zbraně i ukázku toho, jak vypadala typická stará hospoda.

Součástí prohlídkového okruhu je také hradní hájenka, kde je umístěna expozice Dřevo, proutí, sláma, jejímž duchovním otcem byl významný zlínský etnograf – dr. Karel Pavlištík.