X
 

Články

Hlavní pouť ve Štípě 7. a 8. září


Letošní hlavní poutní slavnost ve Štípě začne v sobotu 7. září ve 13:30 hodin. Pouť zahájí P. Jiří Sedláček mší svatou pro děti a mládež, která bude sloužena ve starém poutním kostelíku. Následují soutěže a program pro děti proběhnou v areálu poutního místa. V 17:00 hodin bude sloužena poutní mše svatá.

V neděli 8. září proběhnou bohoslužby v 7:00, 8:15, 9:30 a 11:00 hodin – hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V 15:00 hodin bude uděleno svátostné požehnání. Kostel bude v neděli zpřístupněný do 18:00 hodin a bude možno využít komentované prohlídky. Arcibiskup Jan Graubner a všichni návštěvníci budou mít šanci se seznámit s plány budoucího rozvoje poutního místa, které farnost připravuje. Hned po pouti začnou práce na rekonstrukci hospodářské budovy, aby za rok na hlavní pouť mohla sloužit novému účelu. Slavnostní atmosféru pouti doplní dechová hudba, která v neděli dopoledne projde obcí a zakončí svůj průvod ve 12:15 hodin vystoupením na Mariánském náměstí. Od 14:00 do 17:00 hodin bude dechová hudba pokračovat se svým programem na Mariánském náměstí.

Program hlavní poutě ve Štípě

Provodovjané a Fryštácké mažoretky