X
 

Články

Mimořádný exponát k mimořádnému výročí

mužská plastika z doby bronzové_archiv MJVM

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně podpoří výročí listopadových událostí roku 1989 několika způsoby. Tím zřejmě nejatraktivnějším bude vystavení archeologického nálezu ze sbírek muzea, jenž vzbudil nejen na Zlínsku snad největší pozornost posledních let.

Hliněná soška zobrazující stylizovanou mužskou postavu s drobným bronzovým korálkem na hrudi vešla ve známost jako „kvítkovický Venouš". Úsměvný název nijak nezlehčuje význam, jaký tato drobná plastika z mladší doby bronzové má. Naopak. Odkazuje na ikonickou věstonickou Venuši. V rámci střední Evropy k „Venoušovi" totiž neexistuje žádná analogie. Nálezce a vedoucí výzkumu v oblasti Kvítkovic, Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno, se domnívá, že antropomorfní soška by mohla souviset se vznikajícím slunečním kultem, a měla tedy mimořádný význam v duchovním světě člověka doby bronzové.

Soška byla v roce 2018 objevena při záchranném výzkumu obchvatu Otrokovic v zásobní jámě na sídlišti kultury popelnicových polí, kde odpočívala zhruba tři tisíce let. Do sbírek Muzea jihovýchodní Moravy přibyla po odborném zpracování v roce letošním.

Ředitel muzea Mgr. Pavel Hrubec k zpřístupnění vzácné sošky řekl: „Ve Zlíně bude vystavena vůbec poprvé, a to od neděle 17. listopadu do neděle 26. ledna 2020. Návštěvníci ji najdou v prostoru nové krátkodobé výstavy „Zlín – Gottwaldov – Zlín" v přízemí 14. budovy továrního areálu. Slavnostní ráz tohoto dne jsme se rozhodli podtrhnout i tím, že výstavy i expozice muzea budou ten den přístupné veřejnosti zdarma, aby se s mimořádným exponátem mohl seznámit každý zájemce."