X
 

Články

Výstava Jana Meisnera v galerii G18


Grafik, ilustrátor a první děkan Fakulty multimediálních komunikací UTB Jan Meisner nedávno oslavil významné životní jubileum. Při této příležitosti uvidíte právě ve fakultní galerii G18 výstavu, která představuje průřez jeho celoživotním dílem. 

Doc. akad. mal. Jan Meisner oslavil na konci prosince osmdesáté narozeniny. Během svého profesního života se věnoval především grafickému zpracování knižních obálek a ilustrací, plakátové tvorbě a návrhům obalů gramofonových desek. V osmdesátých letech začal svou dlouholetou spolupráci se Studiem S a jeho protagonisty Milanem Lasicou a Júliusem Satinským. Jako jejich dvorní výtvarník vytvořil logo samotného studia, bulletiny, plakáty a další grafické materiály.

Na výstavě v galerii G18 uvidíte výběr toho nejlepšího z jeho tvorby, která zahrnuje přes 500 knižních obálek, 25 knížek a stovky plakátů. Součástí výstavy je i unikátní leporelo a soubor autorových kreseb z roku 1945.

Jan Meisner se narodil v roce 1939 v Bratislavě českým rodičům. Po absolvování VŠUMPRUM v Praze u prof. Strnadela působil jako výtvarník na volné noze v Bratislavě. V roce 1996 přesídlil do Zlína. Byl u vzniku Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati a byl jejím prvním děkanem, na fakultě působil do roku 2018 jako pedagog.

Výstavu Meisner 80 můžete v galerii G18 navštívit až do 19. března, od pondělí do čtvrtka vždy od 13.00 do 18.00 hodin. Součástí výstavy bude i přednáška Jana Meisnera, která se uskuteční ve středu 26. února od 16.00 hodin.