X
 

Články

Mimořádné informace


Na základě nařízení vlády v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR jsou od 10. března 2020 od 18.00 hodin zrušeny všechny divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

V souvislosti s tímto mimořádným opatřením ruší i zlínské instituce a subjekty svá představení, koncerty a další kulturní akce. Prosím sledujte aktuální informace u pořadatele dané akce. Akce ruší např. 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Filharmonie Bohuslava Martinů.

Bezpečnostní rada města Zlína vydala v úterý 10. března 2020 doporučení městským i soukromým institucím uzavřít některé instituce zřizované městem. Od 11. března 2020 jsou uzavřeny následující instituce: Městské divadlo Zlín, Městské lázně Zlín, Památník Tomáše Bati, Alternativa - kulturní institut Zlín, kluby seniorů, a to do odvolání.

Spolky a mimoškolské aktivity fungují zatím nadále ve standardním režimu, zároveň však musejí respektovat zákaz konání akcí nad 100 osob. Je tedy na uvážení těchto institucí, v jakém režimu provozu budou pokračovat.

Areál zlínské zoo zůstává i nadále otevřen. V souladu s jednáním Bezpečnostní rady města Zlína však budou od středy 11. března 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřeny dvě největší vnitřní expozice, a to Zátoka rejnoků a tropická hala Yucatan. Současně bude zajištěn častější úklid a dezinfekce návštěvnicky exponovaných míst v areálu zoo. V provozu zůstanou i všechny restaurace v areálu zahrady.