X
 

Články

Uzávěrka pro zasílání fotografií do stolního kalendáře Co miluji ve Zlíně prodloužena do 21. srpna


Termín pro zasílání fotografií do stolního kalendáře Co miluji ve Zlíně jsme prodloužili do 21. srpna 2020. Neváhejte a pošlete nám svou srdcovou fotografii města. Nejhezčí snímky, které vybere porota složená zlínským fotografem Josefem Řezníčkem (JsfABB), zástupci organizátora za oblast cestovního ruchu, městské zeleně, architektů a provozovatelem FB stránky Co miluji ve Zlíně Petrem Kopčilem, budou zařazeny do kalendáře na rok 2021.

Více informací a elektronický formulář pro zasílání fotografií naleznete na http://www.ic-zlin.cz/kalendar.