X
 

Články

Zlínské vánoční trhy se letos bohužel neuskuteční


S ohledem na současnou situaci je město Zlín nuceno upustit od realizace adventního programu na zlínském náměstí Míru včetně vánočního jarmarku.

V rámci letošního ročníku Adventního Zlína se připravoval program, u kterého se mohli návštěvníci těšit na kulturní vystoupení, tradiční vánoční sortiment, řemeslné výrobky a mnoho dalšího. Z důvodu prodloužení Nouzového stavu na území České republiky do 12. prosince 2020 a tedy prodloužením i platnosti krizových opatření, bylo nuceno město Zlín akci zrušit.

V případě konání náhradního programu, který by samozřejmě byl v souladu s aktuálními vládními nařízeními, Vás budeme informovat.