X
 

Akce

St, 20. 3. 2019

V hudbě život Čechů

Čas konání: 17:00

Místo konání: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Vstupné: 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP zdarma

Pořadatel: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně


Název cyklu je inspirován citátem Bedřicha Smetany a stejně jak všestranné bylo umělecké a společenské působení tohoto českého hudebního velikána, zavede nás přednáškový cyklus do rozmanitých hudebních oblastí a témat:

Další beseda hudebního cyklu, tentokrát s Radimem Bačuvčíkem na téma Hudba středověku.
Vývoj církevní a světské hudby od nejstarších projevů a památek až po období gotiky
Přednáška je věnována vývoji hudby od nejstarších projevů a památek až po období gotiky, hudbě církevní i světské.

Beseda proběhne ve 2. podlaží budovy 15, sál B.

 

Poslední beseda:

22. 5. 2019 Petr Číhal | Hudba žebravá
Získání licence k provozování žebravé hudby na Uherskohradišťsku a okolí ve dvacátých a třicátých letech 20. století
V období po první světové válce a v době hospodářské krize ve třicátých letech minulého století vzrostl na našem území počet obyvatel, kteří se snažili mnohdy již tak ve složité životní situaci přivydělat hudební produkcí. Z jakých sociálních poměrů se rekrutovali žadatelé o licenci, jaké byly podmínky k jejímu udělení, jaká byla role úřadů státní správy v této věci v období první československé republiky?

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01