X
 

Akce

Po, 9. 10. 2017 - Ne, 15. 10. 2017

Týden zdraví ve Zlíně

Místo konání: Zlín

Pořadatel: statutární město Zlín


9. - 15. října

Fitness pro ženy ve 30 minutách

Gahurova 5265 (Dům kultury, 2. p.)
Bezplatné cvičení vedené kvalifikovanou trenérkou bez ohledu na věk, zdravotní stav či váhu. Osvědčená metoda cvičení zrychluje metabolismus, formuje postavu a snižuje váhu. Pořádá Contours - www.contours.cz/zlin 

9. - 13. října

Zdravě si zacvičit a zdravě se najíst*

Tělocvična 17. ZŠ Křiby 4788
Nabídka cvičení za poloviční cenu, nové formy zdravotního cvičení a pomůcek, cvičení pro XXL, recepty pro zdraví, program Lady Fit.
Nutné tel. objednání: 721 760 136. Pořádá SK Rytmik Zlín - www.aerobic-zlin.cz

Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Nivy*

8 - 18 h, Zpřístupnění veřejnosti nové Zážitkové zahrady s prolézačkami, houpačkami, trampolínami, pískovištěm, vodní dráhou a různými smyslovými prvky.

9. - 12. října

ČČK Zlín, 14 - 16 h, náměstí Míru*

Ukázky první pomoci, měření TK, informace k vybavení lékárniček a propagace dárcovství krve.

9. - 11. října

Diagnostika pohybového aparátu ve vztahu k zdravému životnímu stylu*

17 - 19 h, rehabilitační centrum, Sv. Čecha 516 (Podhoří, objekt MŠ a Klubu seniorů)
Bezplatné vyšetření pohybového aparátu a nohou včetně návrhu řešení předpokládaných nebo již vzniklých problémů, sestavení cvičebního plánu aj. Pořádá MEDICAL POINT s.r.o.

9. - 10. října

Veselá mysl, půl zdraví*

CSP Zlín, o.p.s., Mostní 4058
9 h, PO,
Výroba přírodních šumivých bomb a solí do koupele
10 h, ÚT, Sportovně-hudební aktivity: možnost vyzkoušet si různé druhy sportu a her na hudební nástroje
14 h, Společná beseda s návštěvníky a klienty
Pořádá Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

PONDĚLÍ 9. října

Prevence vzniku diabetické nohy, měření tlaku a glykémie*

9 - 13 h, místnost č. 131, radnice
Pořádá Svaz diabetiků ČR Zlín.

Podiatrická poradna*

14 - 17 h, prodejna obuvi Baťa, Dlouhá 130
Vyšetření nohou na podoskopu, poradenství v oblasti vhodné obuvi, stélek, cvičení a rehabilitace. Pořádá Columna centrum s.r.o.

Sokolovna Štípa*

17 h, Cvičení na židlích, lektor Mgr. Fojtíková
18 h, Nabídni zdravou jednohubku, ukázka zdravého stravování
Pořádá TJ Sokol Štípa.

Jak se zbavit stresu*

18 h, Centrum Sahadža jógy, tř. T. Bati 3240 (za divadlem)
Přednáška s praktickým cvičením. Pořádá Sahadža jóga Zlín.

ÚTERÝ 10. října

Podiatrická poradna*

9 - 12 h, prodejna obuvi Baťa, Dlouhá 130
Vyšetření nohou na podoskopu, poradenství v oblasti vhodné obuvi, stélek, cvičení a rehabilitace. Pořádá Columna centrum s.r.o.

Prevence vzniku diabetické nohy, měření tlaku a glykémie*

14 - 18 h, Zálešná I/4057 (Drofa)
Pořádá Svaz diabetiků ČR Zlín.

Občanské centrum Štípa*

17 h, Trénink paměti, lektor Mgr. Fojtíková
18 h, Co je smoothie, ukázka zdravého stravování
Pořádá TJ Sokol Štípa.

Homeopatie*

16 - 17 h, místnost č. 131, radnice
Přednáší pí Kaplijová

Základy první pomoci u dětí*

17 - 18 h, místnost č. 131, radnice
Přednáší Mgr. Stýblová. Pořádá ČČK Zlín.

Co s neposlušnou imunitou*

17 h, Rehabilitační centrum, Sv. Čecha 516
Interaktivní přednáška naturopata Petra Háby. Pořádá MEDICAL POINT s.r.o.

STŘEDA 11. října

Cvičení ke zdravým dětským nožkám*

10 - 16 h, prodejna obuvi Baťa, Dlouhá 130
Hodinové lekce pro rodiče s dětmi (4-8 let) zaměřené na zlepšení držení těla, funkce nohou, prevenci poruch a deformit. K dispozici edukační materiály. Nutné objednání na tel.: 731 618 730. Pořádá Columna centrum s.r.o.

Den otevřených dveří v MAMMA Help centru*

10 - 17 h, Bartošova ul. - OD Modus, 5. patro
Ukázky samovyšetření prsu na spec. fantomu, informace pro pacientky

Trénování paměti má zelenou*

14 h, Klub seniorů Podhoří, Sv. Čecha 516
Přednáší Mgr. Alena Babíková.

Měření cholesterolu, glykémie a TK*

14.30 - 16 h, místnost č. 131, radnice

Bylinky a jejich blahodárný účinek na lidský organismus*

16 - 17 h, místnost č. 131, radnice
Přednáší pí Divílková, bylinkářství Petrklíč.

Ke zdraví a štíhlosti přes výživu těla i duše*

17 - 18 h, místnost č. 131, radnice
Přednáší pí Drobná, výživový poradce. Pořádá ČČK Zlín.

Sportovní fyzioterapie*

Rehabilitační centrum, Sv. Čecha 516, pořádá MEDICAL POINT s.r.o.
17 h, interaktivní přednáška fyzioterapeutky Ing. Bc. Kačabové

Koření pro chuť i pro zdraví*

Rehabilitační centrum, Sv. Čecha 516, pořádá MEDICAL POINT s.r.o.
18 h, interaktivní přednáška naturopata Petra Háby

Sokolovna Štípa*

18 h, Kondiční cvičení seniorek, lektor Mgr. Vařáková
19 h, Nabídni zdravou jednohubku, ukázka zdravého stravování
Pořádá TJ Sokol Štípa.

Zdraví z Indie a Danceterapie*

18 h, Baťova vila
Přednáška a praktické ukázky Indické taneční terapie. Pořádá Sahadža jóga Zlín.

ČTVRTEK 12. října

Den otevřených dveří – Solná jeskyně a polárium SOLANKA

10 - 18 h, Bartošova ul. 4393 (pod radnicí)
Volný vstup do solné jeskyně a 50% sleva na vstup do polária. Doprovodný program. Z důvodu omezené kapacity nutná rezervace na tel. 724 947 466 info@solankazlin.czwww.solankazlin.cz. Pořádá S&M Solanka s.r.o.

Podiatrická poradna s konzultací lékařem*

10 - 17 h, místnost č. 130, det. pracoviště MMZ, ul. Zarámí 4421
Vyšetření nohou na podoskopu a tenzometrické desce, poradenství v oblasti vhodné obuvi, stélek, cvičení a rehabilitace. Nutné objednání na tel.: 731 618 730. Pořádá Columna centrum s r.o.

Život bez cigaret

13 - 18 h, plicní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, budova č. 20, 1. patro
Motivace kuřáků k odvykání kouření, odborné konzultace, měření CO ve výdechu, poradenství o možnostech léčby závislosti. Pořádá Centrum léčby závislosti na tabáku

Trénování paměti má zelenou*

16 h, Klub seniorů Jaroslavice, Annenská 119
Přednáší Mgr. Alena Babíková.

Vliv nadváhy a redukce hmotnosti na pohybový aparát*

17 h, Rehabilitační centrum, Sv. Čecha 516, pořádá MEDICAL POINT s.r.o.
Interaktivní přednáška výživové poradkyně Mgr. Třeštíkové

Příčina a prevence nádorových onemocnění a možnosti alternativní podpůrné léčby*

18 h, Rehabilitační centrum, Sv. Čecha 516, pořádá MEDICAL POINT s.r.o.
Interaktivní přednáška naturopata Petra Háby

Sokolovna Štípa*

15 h, Cvičení dětí školního věku, lektor Mgr. Kriegsmannová
16 h, Zdravé nápoje, ukázky s komentářem
Pořádá TJ Sokol Štípa.

PÁTEK 13. října

Den otevřených dveří v Azylovém zařízení a Nízkoprahovém denním centru*

8 - 12 h, Hornomlýnská 3712-3
Pořádá ČČK Zlín.

Pozitivní vliv meditace na zdraví a prevence stresu*

18 h, Zlínský klub 204
Přednáška MUDr. Handla s ukázkou meditace. Pořádá Sahadža jóga Zlín.

SOBOTA 14. října

Podzimní výlet na Vrzavé skály*

Odjezd v 8.30 h z autobusového nádraží ve Zlíně (st. č. 5) do Kašavy. Sraz účastníků v 9.15 h před Obecním úřadem. Pěší túra po trase: Na Sýkorce, Na Písečném, do Držkové pod vrch Sýkornice, dále naučnou stezkou na „Vrzavky", do Podkopné Lhoty a přes Háje zpět do Kašavy, kde bude zajištěno občerstvení. Odjezd autobusem do Zlína v 17.11 h. Pořádá Spolek Přátelé evropských vrcholů Zlín.

Zahrada v pohybu*

14 h, sokolovna Štípa
Sportovní a zábavné odpoledne pro děti, rodiče a prarodiče. Ukončení na téma „Alternativní zdravá večeře". Pořádá TJ Sokol Štípa.

 

Akce pro širokou veřejnost ve školách

Základní škola Zlín, Okružní 4685*

14.10. Den otevřených dveří
9 - 12 h,Pestrý program pro malé i velké nejen ze sídliště Jižní Svahy: Vystoupení cimbálové muziky Valášek a folklórního souboru Malá Vonica, ochutnávka z jídelníčku školní jídelny, měření: cholesterolu, krevního tlaku a úrovně stresového zatížení, loutkové divadlo, soutěžní kvízy na téma „Zdraví", kondiční cvičení v posilovně, minivolejbal, vybíjená, ukázky a prodej výrobků lidových řemesel, přírod. kosmetiky, vit. doplňků aj.

Základní škola Zlín, Křiby 4788*

13. 10. Klauniáda plná soutěží a zdravého pohybu
15 - 17 h, Sportovně zábavné odpoledne pro děti a rodiče v areálu školního hřiště
17 - 18 h, Malá kopaná: rodiče versus pedagogové a žáci školy

Základní škola Zlín, M. Alše 558*

13. 10., 14 - 18 h, Hledej zdravý životní styl v naší škole!
Zdravé sezení - cvičení na rehab. míčích, cvičení Bosu, Hatha jóga, využití overballů, tejpování, ergonometrie, zdravá noha jako základ zdravého těla - podologická diagnostika, oko do srdce okno - zraková hygiena, Nordic Walking, trampolínky, opičí dráha, volejbalový turnaj, orientační běh aj.

Střední škola obchodně technická s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279*

9. 10.
9 - 10 h, Zrádná éčka - přednáška odborníka z ústavu technologie potravin
10.20 - 13.30 h, Jak si udržet stálou kondici, aktivitu a vitalitu - Nordic walking, vycházka za každého počasí

10.10.
9.30 - 11.30 h, Nemít zdraví, joo, to vadí aneb život bez závislosti - osvětové přednášky na téma drogy, návykové látky, alkohol, hazardní hráči a jejich blízcí
13 - 15.30 h, Ten kdo cvičí, správně dýchá, je zdravý a veselý - cvičení v tělocvičně

11.10.,
9 - 10 h, Zdravé obouvání - předcházení problémům s pohybovým aparátem, MUDr. Jurica
11.30 - 12.30 h, Pro zdravé nohy - komplexní diagnostika pohybového aparátu, při zjištění problému volba účinné terapie (cvičení, ortopedické stélky, vhodná obuv aj.)

12.10.
9 - 11 h, Trénování paměti pro zdravou mysl - přednáška Mgr. Fojtíkové s praktickými ukázkami
9 h a 14 h, Ovoce a pitný režim ve stravování, Zdravé pečení - přednáška s ukázkou zpracování ovoce (Fresh bar) a využití zdravých surovin v cukrářství

13.10.
9 - 11 h, Chraňme život - přednáška ČČK Zlín k dárcovství krve a praktické ukázky ošetření různých poranění
9 - 12 h, Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! Turnaj žáků, učitelů a široké veřejnosti v kopané (pouze za příznivého počasí)

Vstup na všechny akce zdarma, všem účastníkům zajištěn pitný režim.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372*

11.10.
9.30 - 10.30 h, Naše výživa = naše zdraví, přednáší pí Martincová, nutriční terapeut
10 - 12 h, Aula školy, Ochutnávka zdravé výživy, prezentace bio-výrobků

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín*

11.10.
15 - 17 h, Den otevřených dveří v Malé ZOO - DDM Družstevní
12.10.
15 - 17 h, Drakiáda - tradiční pouštění draků. Soutěž v létání a o nejsympatičtější výrobek Draka (Centrální park na JS u II. segmentu)
16 – 18 h, Psí sporty – kynologické cvičiště Burešov
14.10.
10.15 - 14 h, Vycházka s myslivcem, sraz v Loukách na Myslivecké chatě. S sebou houbařské potřeby
10 – 12 h, Trampolínová sobota – DDM Osvoboditelů (vstupné 50 Kč).
Další informace na www.ddmastra.cz 

________________________________________

Vysvětlivky: * Podpořeno statutárním městem Zlínem

Zlín

  • Město: Zlín

statutární město Zlín

  • Ulice: náměstí Míru 12
  • Město: Zlín
  • PSČ: 761 40