X
 

Články

Nový Vzdělávací komplex UTB


V pátek 9. 2. 2018 se konal na Univerzitě T. Bati ve Zlíně Den otevřených dveří. Zájemci o studium měli možnost se seznámit se studijními obory, které univerzita nabízí. Den otevřených dveří nebyl ale jen pro budoucí zájemce o studium, ale také pro širokou veřejnost. Obyvatelé Zlína měli možnost navštívit nově postavený Vzdělávací komplex UTB na ul. Štefánikova.

Nový vzdělávací objekt univerzity vyrostl za pouhé dva roky (2015-2017). Jeho autorkou je uznávaná světová architektka prof. Eva Jiřičná, zlínská rodačka. Na projektu se podílel ateliérem AI DESIGN, s.r.o., Praha. V přízemí je do 31. 3. 2018 k vidění výstava věnovaná právě dílu Evy Jiřičné s názvem Schodiště.

Novostavba Vzdělávacího komplexu UTB se skládá ze dvou identických budov (křídel) o šesti nadzemních podlažích, vzájemně propojených přízemním vstupním objektem. V přízemí se nachází foyer s recepcí, přednáškový sál pro 240 osob a tři posluchárny pro 98, 70 a 72 osob. Zbývající plocha prvního nadzemního podlaží obsahuje učebny, kanceláře, výstavní galerii, komunikační a technické místnosti. V dalších nadzemních podlažích jsou umístěny učebny, pracovny pedagogů, kanceláře a zasedací místnosti. Nechybí specializované učebny pro výuku ošetřovatelství, dále multimediální učebny pro výuku jazyků a tlumočení, učebna pro hudební výchovu, a také Studentský klub.

Více informací naleznete na www.utb.cz.

Fotogalerie