X
 

Články

Modernizace Baťova mrakodrapu


K modernizaci Baťova mrakodrapu ve Zlíně, tedy budovy, která je nejen památkově chráněným objektem a vyhledávaným cílem turistů, ale i sídlem krajského a finančního úřadu, přistupuje letos Zlínský kraj. Tato investice za více než 80 milionů korun bude probíhat za plného provozu budovy, přinese však s sebou určitá omezení týkající se pohybu po budově. 

„Stavební úpravy budou postupně realizovány po etapách. Dokončeny by měly být nejpozději do konce letošního roku. I když půjde místy o technicky velmi náročné práce, které částečně zasáhnou do zdejšího provozu, podařilo se nám vše naplánovat tak, aby budova zůstala po celou dobu veřejnosti přístupná," uvedl ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje Vladimír Kutý. Revitalizace je rozdělena do šesti samostatných částí. Jsou jimi rekonstrukce rozvodny nízkého napětí, obnova páternosteru, výměna rychlovýtahů, úprava expozic ve 2., 8. a 16. etáži, obnova teracových podlah ve 3. etáži a stavební úpravy vstupu do budovy ve 2. etáži.

První část, rekonstrukce rozvodny nízkého napětí, již byla úspěšně dokončena v druhé polovině dubna. Na přelomu dubna a května se začne s obnovou páternosteru, která bude mimo jiné zahrnovat repasi kabin a motoru a také instalaci nového řetězu a brzd. Realizace některých těchto prací (zejména manipulace s kabinami) se dotkne hlavně vstupních prostor do budovy ve 2. etáži. Dokončení prací se předpokládá v druhé polovině října.

Nejnáročnější z hlediska provozu v budově bude výměna všech čtyř rychlovýtahů. Výměna prvních dvou by měla probíhat od začátku letních prázdnin. Během ní budou fungovat pouze zbylé dva výtahy. K jejich výměně bude přistoupeno poté, co budou zprovozněny první dva nové výtahy. Od července do zhruba poloviny prosince tak budou jezdit vždy jen dva výtahy. Rovněž v tomto případě práce související s výměnou výtahů zasáhnou do provozu především ve 2. etáži.

Určitá omezení přinese i obnova teracových podlah ve 3. etáži, která bude prováděna jak ve vstupním vestibulu (ve směru od třídy Tomáše Bati), tak ve spojovací chodbě k rychlovýtahům. Provoz jídelny, ani podatelny finančního úřadu však nebude nijak omezen.

Úprava expozic ve 2., 8. a 16. etáži by měla být zahájena v druhé polovině července. Pořadí, v jakém budou úpravy realizovány, zatím není známo, neboť ještě nebyl vybrán jejich zhotovitel. Běžného provozu expozic se však dotknou jen minimálně. Po úpravě 16. etáže (terasy) bude veřejnosti po několika letech přístupná opět celá terasa, tedy i její západní část. Po celém svém obvodu bude zasíťována a nově zde budou instalovány dalekohledy.

Východočeské muzeum zve na výstavu ORCHIDEJE ČESKÉ PŘÍRODY

Jako poslední by měla být koncem září zahájena úprava vstupního vestibulu do budovy ve 2. etáži. Vybudovány zde budou turnikety a recepce bude přesunuta ze současného místa do prostoru napravo od hlavních vstupních dveří, které budou rovněž renovovány. I tyto práce, které by měly být dokončeny nejpozději do konce roku, s sebou pochopitelně přinesou určitá omezení při pohybu občanů ve 2. etáži.

Zdroj: Pro Zlinskenovinky.cz Adéla Kousalová, tisková mluvčí Zlínského kraje.