X
 

Články

Další sup mrchožravý zamířil do volné přírody

foto 3

Další dva supi mrchožraví odchovaní v Zoo Praha – tentokrát dvě samičky, z nichž jedna se vylíhla v Zoo Zlín – získali nový domov ve Východních Rodopech, kde posílí populaci tohoto ohroženého druhu. Na umělém hnízdě na skalní nice, s výhledem na řeku Ardu, nyní stráví zhruba deset dnů, pak je ochranáři vypustí do bulharských hor a budou nadále monitorovat jejich pohyb.

Sup mrchožravý je v současnosti nejohroženějším zástupcem evropských druhů supů, v Červeném seznamu IUCN od roku 2007 veden v kategorii „ohrožený". Zoo Praha pro něj od roku 2002 vede plemennou knihu a od roku 2012 záchranný program EEP. První mrchožrout byl v pražské zoo odchován v roce 2000 a dosud se tam vylíhlo 32 mláďat. Takovým úspěchem se nemůže pochlubit žádná jiná zoo na světě. Tím ovšem úsilí Zoo Praha nekončí.

„Balkánský poloostrov je důležitým mostem mezi západní a východní populací tohoto supa, v Bulharsku přitom nyní žije méně než třicet párů. Proto od roku 2013 spolupracuje Zoo Praha s organizací Green Balkans na navýšení populace supů mrchožravých na Balkáně," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Nejprve jsme zajistili výstavbu chovných voliér ve Staré Zagoře, v roce 2016 tu začal projekt experimentálního vypouštění. Do letoška tak díky této spolupráci vylétlo do bulharských hor třináct supů, z toho osm odchovaných v Zoo Praha."

Supovi vylíhnutému v Zoo Praha bude v hnízdě pod skalním převisem dělat společnost téměř stejně starý sup vylíhnutý v Zoo Zlín. Obě zahrady spolu na chovu vzácných mrchožroutů a jejich následném vypouštění do přírody dlouhodobě úspěšně spolupracují. „Obě mladé samičky odchované v Zoo Praha se již teď nacházejí v zabezpečeném hnízdě na skalní nice, kde jsou ochranáři přikrmovány pomocí roury, aniž by přišly do kontaktu s člověkem," vysvětlil kurátor chovu ptáků a koordinátor EEP pro supa mrchožravého Antonín Vaidl. „Zhruba za deset dnů ochranáři otevřou pomocí kladky pletivovou zábranu a obě samičky vyletí do bulharských hor, a spolu s nimi také dvě mláďata vylíhnutá Lilly a Andymu – chovnému páru ze Zoo Praha, který byl do chovné a záchranné stanice ve Staré Zagoře převezen letos v únoru."

„Východní Rodopy jsou místem s nejvyšší populací supů mrchožravých na Balkáně, stále je to však málo. Čím více dalších jich zde vypustíme, tím lépe. Díky opravdu výjimečné spolupráci s kolegy z pražské zoo můžeme každoročně odchovat daleko více mláďat. A když naše spolupráce pokračuje v posílení volně žijící populace, je to naplnění jednoho z nejdůležitějších poslání každé moderní zoo. V případě zlínské tak bylo do volné přírody vypuštěno již celkem 16 odchovaných supů, nejen těch mrchožravých samozřejmě," vyzdvihl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Zlínská zoo chová supy mrchožravé od roku 2007. První mládě se zde vylíhlo v roce 2013, celkový počet odchovaných mláďat včetně dvou letošních činí 11 jedinců. V roce 2015 byl v italské Kalábrii vypuštěn první sup mrchožravý, v roce 2018 pak do bulharských Východních Rodop zamířili další dva jedinci. Projekt zaměřený na zvýšení volně žijící populace ohrožených (na Balkáně dokonce kriticky) supů mrchožravých probíhá ve spolupráci BSPB (BirdLife Bulgaria), ochranářské organizace Green Balkans, VCF (Vulture Conservation Foundation) a Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Fotogalerie

Foto 1: Kurátor chovu ptáků v Zoo Praha Antonín Vaidl a chovatel ptáků Pavel Kovařík nakládají dvě mláďata supů mrchožravých odchovaná v Zoo Praha. Jedno se vylíhlo v pražské zoo 12. června, druhé v Zoo Zlín 29. května a zhruba po týdnu bylo převezeno do Prahy k odchovu v pěstounské péči. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

Foto 2: Tým, který vezl supy mrchožravé do bulharských hor, si udělal poblíž Budapešti přestávku na krmení. Mladému mrchožroutovi jsou myši předkládány za pomoci maňáska. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Foto 3: Zaměstnanci Zoo Praha nejprve ve čtvrtek v podvečer dopravili dvě samičky supa mrchožravého do chovné a záchranné stanice ve Staré Zagoře. Tam supí mláďata odchovaná v Praze strávila poslední noc v lidské péči a ráno absolvovala veterinární prohlídku. Vlevo mládě, které se vylíhlo přímo v Zoo Praha, vpravo samička vylíhnutá v Zoo Zlín. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Foto 4: Jedno z mláďat přivezených do Bulharska ve čtvrtek z pražské zoo, s nově nasazenou satelitní vysílačkou v podobě batůžku, díky kterému budou mít ochranáři po vypuštění supa přehled o jeho pohybu. Foto: Petr Horký.

Foto 5: Před terénní stanicí pro supy v Madžarovu těsně předtím, než budou supí mláďata vynesena v transportních bednách k umělému hnízdu na skalní nice. Jednu bednu ponese Dobromil Dobrev z BirdLife Bulgaria (BSPB), druhou veterinář organizace Green Balkans Rusko Petrov stojící po jeho pravé straně. Ve třetí bedně je mládě vylíhnuté chovnému páru ze Zoo Praha, který zaměstnanci pražské zoo dopravili do stanice ve Staré Zagoře letos v únoru. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Foto 6: Veterinář Rusko Petrov z organizace Green Balkans se dívá směrem k místu na skalní nice s umělým hnízdem, kam budou zhruba o dvacet minut později umístěna mláďata přivezená ze Zoo Praha. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Foto 7: Dobromil Dobrev z organizace BirdLife Bulgaria během umisťování supů mrchožravých přivezených z Prahy do hnízda na skalní nice. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Foto 8: Dobromil Dobrev z organizace BirdLife Bulgaria přebírá vak s mládětem supa mrchožravého, jehož novým domovem se dočasně stane skalní hnízdo s překrásným výhledem na bulharské hory a řeku Ardu. Na snímku je vidět také roura, kterou budou ochranáři mláďata přikrmovat. Za deset až čtrnáct dnů pak otevřou pomocí kladky pletivovou zábranu a obě samičky vyletí do bulharských hor. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Foto 9: Takovýto krásný výhled – na bulharské hory a řeku Ardu – teď mají supi mrchožraví odchovaní v Zoo Praha, z nichž jeden se vylíhl v Zoo Zlín. Projekt zaměřený na navýšení volně žijící populace kriticky ohrožených supů mrchožravých na Balkáně probíhá ve spolupráci BSPB (BirdLife Bulgaria), ochranářské organizace Green Balkans, VCF (Vulture Conservation Foundation) a EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) Foto: Petr Horký.