X
 

Články

Omezení provozu informačního střediska


Na základě vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření vládou České republiky bude od 12. října do 25. října 2020 omezen provoz Městského informačního a turistického střediska Zlín, které sídlí v budově Magistrátu města Zlína. Informační středisko bude pro veřejnost otevřeno: 

v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00 hodin 

Písemný, e-mailový a telefonický styk s veřejností zůstává plně zachován.