X
 

Články

Zlínem vede pěší trasa spojující významná místa naší historie

foto Martin Peterka

Projít se nádhernou krajinou mimo davy lidí, navštívit místa, kde se psaly dějiny, vyčistit si hlavu, posílit své zdraví, stát se poutníkem na zkoušku... i to mohou být důvody, proč se vydat na pěší putování, třeba po Cyrilometodějské stezce, která vede Zlínem a sleduje výhradně značené trasy Klubu českých turistů. Putování lze začít se speciálním pasem a mapou pro dálkovou trasu Jablunkov – Velehrad třeba na Svatém Hostýně. Přes Hostýnské vrchy a mariánské poutní místo ve Zlíně-Štípě dojdete do Zlína a pokračujete přes Napajedla a Chřiby až na Modrou a Velehrad, jedno z významných evropských duchovních center. Směrovky KČT jsou podél těchto tras označeny nálepkou se symbolem věrozvěstů, ale orientovat se dá v terénu i s mobilem v ruce prostřednictvím mapového portálu mapy.cz, kde je trasa zanesena pod názvem Cyrilometodějská stezka, a to online i offline. Mapy a pasy lze bezplatně získat v tzv. InfoPointech Cyrilometodějské stezky, kterým je nově i Městské informační a turistické středisko Zlín. Pokud do pasu nasbíráte alespoň tři razítka podél trasy a ujdete pěšky alespoň doporučených 15 kilometrů, můžete dostat ve velehradském informačním nebo turistickém centru pamětní list jako upomínku vykonané cesty.
Trasa je značena obousměrně, Velehrad tedy nemusí být jediným cílem putování, jenom tady však na poutníky čeká speciální pamětní list. Podrobný popis trasy, doporučené denní etapy včetně seznamu všech InfoPointů najdete na www.putujmebezhranic.cz. O podporu celoročního individuálního putování se tímto způsobem snaží mezinárodní neziskové sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Cyrilometodějské trasy v česko-slovenském příhraničí:

Skalka u Trenčína – Žítková – Bojkovice – Luhačovice – Uherské Hradiště – Velehrad (85 km)
Trasa se sestává z pěti denních etap, vychází ze Skalky u Trenčína, pokračuje přes mystickou Žítkovou a Bojkovice, lázeňské místo Luhačovice a velkomoravské památky v Uherském Hradišti, Starém Městě a Modré. S Žítkovou je již značenou trasou propojena i Skalka u Trenčína.
Jablunkov – Bílá – Pustevny – Radhošť – Rožnov p. R. – Svatý Hostýn – Zlín – Velehrad (203 km)
Trasa začíná na hranici s Polskem (Malý Stožek - tam lze dojít např. z polské Wisly), vede přes Jablunkov a Bílou v Beskydech a pokračuje na čtyři významná poutní místa: Radhošť, Svatý Hostýn, Zlín-Štípu a Velehrad.
Vranov u Brna – Adamov – Křtiny – Bučovice – Buchlov – Hora sv. Klimenta – Velehrad (100 km)
Druhá trasa vychází z poutního Vranova u Brna a její zastávky rozdělené do pěti denních etap tvoří Adamov, poutní místo Křtiny, hradisko svatého Klimenta nebo hrad Buchlov.
Hodonín – Mikulčice – Kopčany – Skalica – Strážnice – Bzenec – Hora sv. Klimenta (92,5 km)
Tato trasa napojující se na hoře sv. Klimenta na trasu z Vranova spojující významné velkomoravské lokality jako Kopčany a Mikulčice pokračuje na Slovensku již téměř souvisle na poutní místo Šaštín a dále směrem na Marianku a Bratislavu-Devín.

Promovidea o různých CM trasách jsou zveřejněna na Youtube kanálu Cyrilometodějská stezka. Zlína se týkají videa o trase Jablunkov – Velehrad a Památník Tomáše Bati.

Již několik let jsou na trasách také organizována putování pro veřejnost, např. poutník Petr Hirsch (www.pout.eu) chystá adventní putování na trase Vranov – Velehrad koncem listopadu 2020.

Putujme bez hranic - mapa a pas