X
 

Články

Hledáme zájemce o průvodcovství ve Zlíně

foto: zdroj FB aArchitektura

Na letošní turistickou sezónu hledáme průvodce, kteří by tematicky a zajímavou formou pojali procházky po Zlíně. Zájemci o průvodcovskou službu by měli znát základní informace o městě a jeho historii, být znalí v místní architektuře, mít přehled o významných památkách a osobnostech.

Kdo by se rád stal průvodcem po baťovském Zlíně, pak prosím kontaktujte oddělení cestovního ruchu a informací města Zlína do 28. února 2021 na is@zlin.eu.

Průvodcovskou činnost může nově od 1. 3. 2021 vykonávat pouze osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce, a to buď průkaz I. nebo II. stupně. Správnímu poplatku nepodléhá vydání průkazu na základě žádosti podané do 28. února 2021. V opačném případě činí poplatek 1000 Kč. Podrobné informace naleznete na https://mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/pruvodci-v-cr.

Často kladené otázky ohledně vydání národního průkazu průvodce