X
 

Články

DEN ARCHITEKTURY ve Zlíně. Čekají vás komentované procházky, přednášky i filmové projekce


Festival Den architektury se v letošním roce uskuteční mezi 29. zářím až 5. říjnem. Letošní třináctý ročník má motto Objev konstrukce! a v programu se zaměří na výjimečná konstrukční řešení nejen s ohledem na vzhled staveb, a to jak v historické architektuře a v architektuře 19. století a jejího industriálního odkazu, tak staveb 20.–21. století. Ve Zlíně je naplánována procházka po továrním areálu, ale také návštěva budovy Centroprojektu. Jako každoročně bude otevřen také Památník Tomáše Bati. Festival pravidelně připomíná výročí významných osobností architektury. Letos se vydá po stavbách jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečné architektury u nás – Karla Pragera, který se narodil před 100 lety. Při této příležitosti vám pořadatelé představí panelový dům v Otrokovicích, který architekt navrhl spolu s Karlem Janů v roce 1953.

Součástí Dne architektury je i festival Film a architektura, který zpřístupňuje téma architektury skrze film, jakožto srozumitelného a inspirativního média. Festival prostřednictvím svého kurátorsky uchopeného programu je již několik let pořádán s ambicí být respektovanou akcí mezi zahraničními filmovými festivaly o architektuře. 

PROGRAM DNE ARCHITEKTURY 2023 VE ZLÍNĚ A OTROKOVICÍCH

SOBOTA 30. ZÁŘÍ

ZLÍN – TOVÁRNA V ZAHRADÁCH (procházka)

v 10.00, Vavrečkova 7040, platforma mezi 14. a 15. budovou

S historičkou umění Lucií Šmardovou se vydáme do továrního areálu firmy Baťa, kde představí konstrukční systém 6,15 x 6,15 m, ze kterého se stala rozpoznatelná značka. Výrobní areál, který dodnes patří k nejvíce autentickým místům svědčícím o časech průmyslové výroby ve Zlíně od začátku 20. století, postupně rostl s úspěchem obuvnické firmy. Prohlídka zahrnuje i budovy z poválečného období, kdy po znárodnění firma fungovala pod označením Svit. Příkladem této etapy je centrální sklad obuvi architekta Vladimíra Kubečky, který patřil k technicky nejlépe vybaveným objektům s moderní technologií skladování a vnitřní dopravou v ČSR. Součástí prohlídky je také návštěva budovy 44, která dodnes slouží výrobě obuvi.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.


OTROKOVICE – MONTOVANÝ PRAGER (procházka)
ve 14.00, Mánesova 1095–1098

Historička architektury Klára Eliášová představí jednu z raných realizací architekta Karla Pragera z první poloviny padesátých let, prototyp domu s montovaným skeletem v Otrokovicích. Speciální konstrukční systém T16/54, který se opírá o vnitřní montovaný skelet a místo tradičního zdiva ho vyplňují masivní cihlové bloky, vyvinul architekt Karel Janů v roce 1953. Prager ho uplatnil pro otrokovický prototyp. V souladu se státem prosazovaným socialistickým realismem se obrátil k historizujícímu dekoru v podobě monumentálního sloupového řádu, balkonů s ornamentálně proplétaným mřížovím či atiky s balustrádou. Prohlídka vysvětlí, jak byl dům přijat v dobových teoretických textech a přiblíží další vývoj konstrukčních technologií pro obytnou výstavbu ve městě. Naznačí, jaká jsou úskalí památkové péče o architekturu druhé poloviny 20. století.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.


ZLÍN – PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI (Hurá dovnitř! komentovaná prohlídka, výstava)
10.00–15.00, náměstí T. G. Masaryka 2570

Pro návštěvníky Památníku Tomáše Bati jsou připraveny komentované prohlídky, při kterých je k vidění mj. nový exponát – osobní hodinky Tomáše Bati – i výstava připravená k 90. výročí otevření Památníku. Expozice prezentuje 70 fotografií mapujících radikální změny exteriéru a interiéru budovy i ukázku vybavení z doby, kdy objekt sloužil jako Dům umění.

Komentované prohlídky v délce cca 50 min. začnou v 10.00 s opakováním vždy v celou hodinu. Poslední prohlídka odstartuje v 15.00. Vstup je bezplatný, ale s omezenou kapacitou 50 osob na prohlídku. Rezervace jsou možné na webu Památníku T. Bati. Volné vstupenky se vyzvedávají v Infopointu Památníku sídlícím ve vedlejší budově gymnázia.


ZLÍN – Jakub Potůček: Anatomie české funkcionalistické architektury (přednáška)
v 16.00, Infopoint Památníku Tomáše Bati, nám. T.G. Masaryka 2734

Přednáška historika a popularizátora architektury Jakuba Potůčka o tom, jak v období 20. až 40. let 20. století rozvoj moderních stavebních materiálů a komponentů ovlivnil novou estetiku staveb. Právě ony totiž umožnily realizovat takové projekty, které dlouhou dobu zůstávaly jen těžko uskutečnitelnými sny mnoha generací architektů. Vedle železobetonových a ocelových konstrukcí to byly i sklobetony, cihly a tvárnice rozličných typů (včetně alternativ z přírodních materiálů jako solomit) či zcela nové kompozity na bázi slitin barevných kovů nebo syntetických pryskyřic. Klíčová však byla sofistikovaná ocelová a dřevo-kovová okna, díky jejichž technickým možnostem bylo možné doslova setřít hranici mezi vnitřním a venkovním prostorem. Na přednášku naváže projekce filmu Arne Jacobsen's Modern Denmark v rámci festivalu Film a architektura.

Omezená kapacita 50 osob, rezervace na webu Památníku T. Bati. Předpokládaná doba trvání akce 1 hodina.

NEDĚLE 1. ŘÍJNA

ZLÍN – CENTROPROJEKT (komentovaná prohlídka)

ve 14.00, Štefániková 167

S historičkou umění Lucií Šmardovou se projdeme budovou Centroprojektu od architekta Zdeňka Plesníka, která patří k významným poválečným stavbám ve Zlíně, a která byla postavena metodou zvedaných stropů mezi lety 1965–1968. Sedmipodlažní objekt čtvercového půdorysu o rozměru stran 72 x 72 m má předsazenou prosklenou fasádu z boletických panelů modré barvy, v centrální části je vnitřní atrium s řadou výtvarných děl. Budovu čeká v brzké době rekonstrukce. Akci pořádá Kancelář architekta města Zlína.

Omezená kapacita 60 osob, rezervace na GoOut.cz. Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.


ZLÍN – PŘÍBĚH ZIKMUNDOVY VILY: KULTURNÍ PAMÁTKA PROTKANÁ PŘÍBĚHY (komentovaná prohlídka, výstava)
v 11.00, zahrada Zikmundovy vily, Žlebová 2894

Výstava konaná u příležitosti 90 let od vzniku prvních plánů vily a 70 let od adaptace architektem Zděňkem Plesníkem pro cestovatele Miroslava Zikmunda. O následný výklad v zahradě vily se postará architekt Petr Všetečka. Právě v roce 1933 vzniká nejdřív baťovský dům a bydliště prvního hejtmana zlínského okresu. Následně je vila na nějaký čas majetkem oscarového režiséra Elmara Klose a v roce 1953 se stává domovem cestovatele Miroslava Zikmunda. A dnes? 

Předpokládaná doba trvání akce 1 hodina.

PROGRAM FILM A ARCHITEKTURA 2023

SOBOTA 30. ZÁŘÍ

MODERNÍ DÁNSKO ARNEHO JACOBSENA (Thomas Roger Henrichsen, Dánsko, 2021, 59 min., dánsky, české titulky)

v 17.00, Infopoint Památníku Tomáše Bati, nám. T. G. Masaryka 2734 (budova gymnázia TGM)

Tvorba Arneho Jacobsena formovala v průběhu 20. století identitu moderního Dánska a současně přispěla k definování věhlasného skandinávského designu. Mezi jeho realizace patří řada budov – od návrhu Domu budoucnosti z roku 1929 přes školy, radnice a další veřejné budovy až po jeho kdysi vysmívaný projekt dnes už ikonického výškového hotelu SAS v Kodani. Stěžejním se ale pro Jacobsena stalo navrhování nábytku. Jeho křeslo Egg nebo židle Series7 obstály v průběhu času a jsou oblíbené po celém světě. Dokument mapuje Jacobsenovu pestrou kariéru a za pomoci rozhovorů s odborníky i bývalými spolupracovníky v kulisách jeho interiérů dokresluje osobnost tohoto průkopníka, jehož práce vždy hledala řešení otázky dostupného kvalitního bydlení a žití.

PONDĚLÍ 2. ŘÍJNA

BIG EARS LISTEN WITH FEET (Ila Bêka, Louise Lemoine, Francie, Thajsko, 2022, 93 min., anglicky/thajsky, anglické titulky)

v 18.00, Kancelář architekta města Zlína, Soudní 1 (zámek Zlín), 2. patro

Slavné filmařské duo Bêka & Lemoine se vydává na jednodenní cestu po Bangkoku s Boonsermem Premthadou, jedním z nejuznávanějších thajských architektů současnosti. Neobvyklý filmový portrét postupně objevuje chudinský slum, ve kterém architekt vyrůstal, i jeho vlastní realizace ovlivněné tímto prostředím. Také Premthadova silná nedoslýchavost, kterou trpí od dětství, do velké míry formovala jeho unikátní přístup k architektuře. Stejně jako sloni proto zapojuje další části těla k vnímání zvukových vibrací. Lidští i zvířecí návštěvníci tak poznávají tyto konkrétní stavby i jinými smysly.

STŘEDA 4. ŘÍJNA

SESTAVENÝ ŽIVOT (Elodie Degavre, Belgie, 2022, 75 min., francouzsky, české titulky)

v 18.00, Kancelář architekta města Zlína, Soudní 1 (zámek Zlín), 2. patro

Komunitní bydlení se stalo v 70. letech vizí reagující na bytovou krizi i na strohou modernistickou architekturu. Tři architekti a skupina odvážných obyvatel byli ochotni v několika belgických městech proměnit tehdejší utopii vlastního bydlení ve skutečnost. Domy konstruované jako stavebnice se staly levnou, udržitelnou a především dostupnou variantou pro všechny, současně ale účelně vytvářely podmínky pro fungování místních komunit. Architektka a režisérka Elodie Degavre se po 50 letech od dokončení k těmto projektům vrací a s pomocí archivních materiálů i současných rozhovorů s jejich autory nastiňuje, jak tyto ideály bydlení obstály v čase a jak jsou v dnešní době opět aktuální.


Na celý program je vstup zdarma. Změna programu vyhrazena.

Oba festivaly pořádá spolek Kruh ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami. Ve Zlíně program připravil spolek aArchitektura, ZAM - Zlínský architektonický manuál, Kancelář architekta města Zlína - KAM Zlín, Památník Tomáše Bati a Zikmundova vila.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.