X
 

Akce

Po, 6. 1. 2020 - Ne, 1. 3. 2020

Výstava Baťa

Čas konání: 9.00–17.00

Místo konání: zlínský zámek

Vstupné: 99 Kč, snížené 49 Kč


Dosud neprezentovanou kolekci sedmi desítek sto let starých dokumentárních fotografií personálu a provozů firmy T. & A. Baťa, Zlín ze sbírek Jiřího Madzii představuje nová výstava Baťa: Náš závod je závodem dělníků.

Výstava je koncipována jako bilingvní soubor devatenácti panelů velikosti 100 x 70 cm a jednoho panelu velikosti 70 x 72 cm, osmnácti obrazových a dvou textových. Obrazem zaznamenávají provozy firmy Baťa ve zlínské továrně a její zaměstnance, doprovodným textem pak popisují činnosti, případně souvislosti výroby. Textové panely obsahují prohlášení zaměstnanců k výročí a navazující odpověď Tomáše Bati, dále popis situace firmy v kontextu doby. Fotografie nebyly dosud nikdy veřejně prezentovány. Výstavní celek má vlastní tištěný katalog, doprovodnou jedenáctiminutovou videoprezentaci, web, profily na sociálních sítích. Grafickou úpravu a předtiskovou přípravu výstavy provedlo respektované Studio 6.15. Texty redigoval PhDr. Zdeněk Pokluda, někdejší ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně, historik specializující se na vývoj a působení firmy Baťa. Výstava vznikla ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati, Klubem Absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně a statutárním městem Zlín.

Cílovou skupinou je laická i odborná veřejnost v tuzemsku i v zahraničí. Výtěžek výstavy je určen na záchranu a výzkum artefaktů firmy a rodiny Baťových.

Výstava se koná v prostorách 1. patra zlínského zámku každý den od 9.00 do 17.00 hodin, a to ve spolupráci se společností Zlínský zámek o.p.s. Vstupné činí 99 Kč, zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory 49 Kč.

web https://www.vystavybata.cz/
FB https://www.facebook.com/vystavybata/
Instagram https://www.instagram.com/vystavy_bata/

zlínský zámek

  • Ulice: Soudní 1
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01