X
 

Akce

St, 4. 3. 2020 - Ne, 5. 7. 2020

Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice


Vernisáž výstavy: 3. 3. v 17.00 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou: 24. 3. v 17.00 hod.

Grafická sbírka zámku Buchlovice patří už od konce 19. století k nejpočetnějším a umělecky nejhodnotnějším kolekcím tohoto typu ve střední Evropě. Její skladbu tvoří téměř šest a půl tisíce grafik předních osobností mnoha epoch umění 15. až počátku 20. století. Zatímco české umění sbírka sleduje pouze okrajově, její těžiště spočívá v dílech tvůrců cizích evropských zemí, zejména Německa, Itálie, Francie či Nizozemí. Sbírkový fond se navíc do současnosti dochoval ve vzácné intaktnosti a nenarušenosti. I přes tyto skutečnosti však buchlovická sbírka zůstává širší veřejnosti téměř neznámá. Jedinečnou příležitost k jejímu hlubšímu poznání představuje aktuální výstava, která se soustředí na nizozemskou část kolekce. Výběr zahrnuje nejvýznamnější holandské a vlámské umělce 16. a 17. století, k nimž náleží Lucas van Leyden, Pieter Bruegel starší, Rembrandt van Rijn nebo Hendrick Goltzius. Výstava je připravena ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži.

Výstava se uskuteční ve 2. podlaží budovy 14, grafický kabinet.  

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01