X
 

Akce

Po, 16. 4. 2018 - Pá, 27. 4. 2018

Den Země

Místo konání: Zlín

Vstupné: zdarma

Pořadatel: statutární město Zlín


PROGRAM

 

středa 4. dubna – pondělí 30. dubna 

Výstava fotografií: 100 let republiky, 130 let Klubu českých turistů a 120 let dráhy Otrokovice – Vizovice

Zlínská radnice, Galerie 2. patro.
Pořádá Klub českých turistů, oblast Valašsko - Chřiby.

 

pondělí 16. dubna – sobota 21. dubna

Ochrana přírody

14|15 BAŤŮV INSTITUT, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 4. podlaží budovy 15.
Půjčovací výstava knih. 

 

pondělí 16. dubna

od 16.00 - Hydrobiologická exkurze pro všechny generace

Lektoři - zoologové Mgr. Evžen Tošenovský a Karel Kerouš. Sraz u pramene Slanica cca 600 m dále po ulici U Slanice od točny MHD Podhoří, GPS 49.2098875N, 17.6319981E. Cca na 2 hodiny, fyzicky nenáročné - pouze v okolí pramene. Doporučujeme gumáky nebo nepromokavou obuv. Účast zdarma, kapacita omezena - nutné se předem přihlásit formou SMS na tel. č. 604 220 462.

od 16.00 - Vyhynulá zvířata. O živočišných druzích, které zmizely přičiněním člověka

Přednáška RNDr. Dušana Trávníčka. Od roku 1600 bylo zcela vyhubeno přes 600 živočišných druhů. V přednášce jsou představeny některé příběhy a události týkající se zvířat, která doplatila na lidskou ignoranci a bezohlednost. 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - edukační místnost, 14. budova, 5. patro. Vstup zdarma.       

 

úterý 17. dubna

od 16.00 - Krajina pohledem Otakara Lebedy

Komentovaná prohlídka s kurátorkou Pavlínou Pyšnou k výstavě jednoho z nejvýznamnějších českých krajinářů konce 19. století. Výstava sleduje autorovu tvorbu od počátečního realismu přes náladové krajiny až k závěrečným figurálním motivům. 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Vstupné 59 Kč / snížené 39 Kč.

 

středa 18. dubna

od 9.00 - Vycházka po přírodovědných zajímavostech v okolí Mladcové s přírodovědcem Karlem Keroušem, Klubem českých turistů a Klubem seniorů

Mladcovské skály, Zboženské rybníky, s povídáním o přírodě a její ochraně. Sraz na točně na Mladcové (zastávka MHD Mladcová, Bartošův dům, linka č. 32), konec opět na Mladcové (cca 5 km) nebo je možno se ke konci oddělit a např. samostatně sejít po žluté turistické značce do Zlína k zastávce MHD Pod Babou (cca do 7,5 km). Vhodné i pro seniory.

od 15.30 - Zajímavé stromy v městských parcích (Sad Svobody, Park Komenského) a prohlídka netopýřích budek

Ing. Věra Jašková, Mgr. Evžen Tošenovský, pracovníci Odboru městské zeleně a Odboru životního prostředí a zemědělství. V první části se dozvíme, jaké zajímavé dřeviny rostou v městských parcích, jak probíhá hodnocení stromů ve Zlíně. Zájemci si po procházce parkem a povídání odborníků mohou sami zkusit zhodnotit strom - čtení v mapě, určování stromů, měření pásmem, výškoměrem a krátké hodnocení stavu stromu a návrh opatření. V druhé části si povíme o budkách v městském parku, které nejsou jenom pro ptáky, nahlédneme do speciální netopýří budky a ukážeme si hendikepované netopýry. Účast zdarma, kapacita omezena - nutné se předem přihlásit formou SMS na tel. č. 604 220 462. Sraz v 15:30 před zámkem u kašny v Sadu Svobody. Cca 1,5 hodiny.

od 18.30 - Večerní vycházka za zvířecími obyvateli Zlína

Exkurze pro veřejnost se zoologem Evženem Tošenovským (PřF UP Olomouc, ČSO, ČESON). Poznávání běžných druhů ptáků podle hlasu, pozorování rorýsů a po setmění ukázky moderních metod používaných při výzkumu netopýrů (batdetektory, noktovizor), ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice, možnosti zateplování budov ad. Sraz v 18.30 na zastávce MHD Bartošova čtvrť, Kneslova (linka č. 33) naproti Auto Kelly. Účast zdarma, kapacita omezena - nutné se předem přihlásit formou SMS na tel. č. 604 220 462.

 

čtvrtek 19. dubna

9.00 – 16.30 - Sbírka Kola pro Afriku na náměstí Míru ve Zlíně

Vhodná k darování jsou jízdní kola v jakémkoli stavu. Dále také součástky, náhradní díly a nářadí. Darovaná kola budou předána obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku, která zajistí jejich opravu, převoz a předání potřebným a vyškolí je v základech údržby. Každý dárce obdrží certifikát, informační materiály a lístek na bezplatný výjezd z parkoviště na ul. Bartošova v den konání sbírky.

14.00 – 16.00 - Recy věci.  Workshop v oddělení pro děti

PET láhev, co s ní? Zvířátka, pouzdro na drobnosti? Proč ne! 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, oddělení pro děti. Vstupné 10 Kč.

od 15.00 - Poznáváme umělecká díla ve Zlíně

Pro rodiče s dětmi (8 - 12 let). Během procházky centrem Zlína se seznámíte se sochami a objekty, které jsou součástí města. U každého díla budou děti řešit hravé, výtvarné úkoly a dozví se, co která díla představují nebo kdo je jejich autorem. Každý účastník dostane mapu s přehledem výtvarných děl. Nutná rezervace: martin.cada@galeriezlin.cz, tel.: 775 665 247. 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Vstupné 25 Kč.

od 16.00 - Zlín v krajině z Baťova mrakodrapu

Povídání o vývoji městské krajiny s krajinnou inženýrkou Ing. Hedvikou Psotovou (ARVITA P, spol. s.r.o.) nad výhledem z vyhlídkové terasy 21. správní budovy – zlínského mrakodrapu (krajský úřad). Sraz v 16.00 přímo na terase. Cca na 45 min. Nutné předem se přihlásit na email: lenkapechova@zlin.eu.

od 17.00 - Komentovaná prohlídka zlínského mrakodrapu

- jedné z nejvýznamnějších funkcionalistických a také největších budovy tehdejší doby včetně proslulé Baťovy kanceláře ve výtahu. Zajišťuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Nutné se předem závazně (!) přihlásit nejpozději do středy 18. 4. do 12:00 na email: lenkapechova@zlin.eu.

 

pátek 20. dubna

Léčivé stromy

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy LÉČIVÉ STROMY v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Seznámení s našimi nejvýznamnějšími dřeviny a jejich využitím v lidovém léčitelství i současné fytoterapii. Zdarma.

Pro veřejnost v 16:00. 

 

sobota 21. dubna    

9.30 – 12:30 - Promítání festivalových filmů aneb „Turistikou za zdravím a za poznáním“.

Golden Apple Cinema
Promítat se bude např. dokument z národních parků v USA od mladých turistů. Pořádá Klub českých turistů, oblast Valašsko – Chřiby, v rámci Festivalu amatérských turistických filmů a fotografií ve Zlíně. Více info: eurobeds.vitek@kct.cz.

od 9.00 - Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Dvě úklidové akce pro veřejnost. Pytle a rukavice pro všechny dobrovolníky zajištěny. Jde nám o to zbavit okolí odpadků a přispět tak ke zlepšení společného životního prostředí.

 • od 9:00 - vyčištění lokality na Jižních Svazích (Pohádkový les). Sraz u posezení na Podlesí V.
 • od 14.00 - vyčištění nově regenerované lokality nad Čepkovem před založením louky a výsadbou nových stromků. Sraz za podchodem u Baťovy vily za OC Čepkov.
14.00 – 15.30 - Malování krajiny

Pro děti 5 – 15 let. Výtvarná dílna pro děti inspirovaná obrazy krajin Otakara Lebedy se zaměří na různé výtvarné postupy a náměty při malování volné přírody. Děti se během programu hravou formou seznámí s tvorbou tohoto malíře. Vytvoří záznamy krajiny pastelem, náladové krajiny akvarelem a experimentální malbu. Nutná rezervace: tereza.celustkova@galeriezlin.cz, 573 032 224. 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Vstupné 59 Kč.

 

neděle 22. dubna    

7.00 – 10.00 - Vítání ptačího zpěvu

Sady Pod Babou a Baba (sraz na autobusové zastávce MHD Pod Babou 7.00 h. Vycházka do probouzející se jarní přírody, tradiční akce České společnosti ornitologické (Mgr. Evžen Tošenovský). Součástí bude i povídání o městských sadech. S sebou dobrou obuv kvůli ranní rose.

od 10.00 Den Země v zoo Zlín

Více na www.zoozlin.eu

 

pátek 27. dubna    

od 15.00 - Útulkové jaro v Útulku pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava

Tradiční venčení útulkových psů, atraktivní doprovodný program pro děti i dospělé, zakončení opékáním špekáčků u táboráku. Sraz v areálu útulku. (www.utulekzlin.cz)

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

od 18. do 30. dubna - Výstava výtvarné soutěže zlínských škol „Co udělám pro Zemi na Den Země?“

Výstavu naleznete v přízemí radnice.

 

SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

 • Po celý týden probíhají přírodovědné přednášky a terénní vycházky s odborným výkladem přírodovědců Karla Kerouše (exotické druhy), Mgr. Evžena Tošenovského (netopýři, ptáci, vodní živočichové), Ing. Hedviky Psotové (krajinný ráz, voda v krajině), pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Bílé Karpaty, o městské zeleni (Ing. Věra Jašková), výukové programy Pevnosti poznání Olomouc, Českého svazu včelařů Zlín, Univerzity Tomáše Bati, Fakulty technologické, DDM Astra (info: magdapospisilova@zlin.eu), Ekocentra Čtyřlístek (info: info@eko4listek.cz) a lesní pedagogika (info: veronikagajduskova@zlin.eu)
 • Ve dnech 23. – 24. dubna proběhne krajské kolo přírodovědné soutěže Poznej a Chraň!, ZŠ Mostní, Zlín. Info na soutez@eko4listek.cz nebo tel. 737 542 498.
 • Příroda Zlínského kraje. Edukační program pro SŠ. 16. – 20. dubna 2018, objednávky na tel.: 573 032 404, zdarma. (14|15 BAŤŮV INSTITUT, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)
 • Vycházka mezi stromy. Společně zavítáme do zlínského parku, kde se na dvouhodinové vycházce blíže seznámíme s jedenácti zástupci našich i exotických dřevin. Poznáme mezi nimi stromy, které se na Zemi objevily dříve než dinosauři, nebo druhy dorůstající obřích rozměrů, jiné s květy podobnými tulipánům, nebudou chybět ani stromy léčivé nebo naopak jedovaté. Během programu nám bude oporou pracovní sešitek Kniha stromů, který dětem poskytne řadu informací a zapojí nás do hravých aktivit. Cena 35 Kč (pracovní sešitek Kniha stromů v ceně). Edukační program pro ZŠ, SŠ, středa 18. 4. 2018, 9.00 a 12.30 hod., délka programu 120 min. Rezervace na: objednavky.skoly@seznam.cz
 • 20. 4. Léčivé stromy. Komentovaná prohlídka aktuální výstavy LÉČIVÉ STROMY v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Seznámení s našimi nejvýznamnějšími dřeviny a jejich využitím v lidovém léčitelství i současné fytoterapii. Zdarma. Po celý den pro školy na objednávku objednavky.skoly@seznam.cz 

Zlínské mateřské, základní a střední školy v rámci kampaně Ukliďme Česko uklidí vybrané lokality ve městě. 

 

KE STAŽENÍ: PLAKÁT S KOMPLETNÍM PROGRAMEM

Zlín

 • Město: Zlín

statutární město Zlín

 • Ulice: náměstí Míru 12
 • Město: Zlín
 • PSČ: 761 40