X
 

Akce

Po, 8. 4. 2019 - So, 27. 4. 2019

Den Země 2019

Místo konání: Zlín

Vstupné: zdarma

Pořadatel: statutární město Zlín


PROGRAM - Den Země 2019

pondělí 8. dubna – 17. dubna

Ochrana přírody – půjčovací výstavka knih, 4. podlaží budovy 15, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

pondělí 8. dubna

od 16:00 hod. Hydrobiologická exkurze pro všechny generace se zoologem (Mgr. Evžen Tošenovský). Sraz u pramene Slanica cca 600 m dále po ulici U Slanice od točny MHD Podhoří, GPS 49.2098875N, 17.6319981E. Cca na 2 hod, fyzicky nenáročné - pouze v okolí pramene. Doporučujeme gumáky nebo nepromokavou obuv. Účast zdarma, kapacita omezena - nutné se předem přihlásit formou SMS na tel.: 604 220 462.

úterý 9. dubna

od 9:00 hod. Odborná přednáška Bagry a ryby: Nové poznatky o mortalitě a pohybech ryb během technických úprav ve vodních tocích. Mgr. Miroslav Kubín, AOPK ČR, Katedra ekologie a ŽP UP v Olomouci. Mortalita a reakce ryb během bagrování a vliv restaurování vodních toků na ryby. Přednáška je primárně určena především pro odborné pracovníky v oboru ochrana přírody a vodní hospodářství, ale je otevřena i pro zainteresovanou veřejnost. Místo konání: přednášková místnost v přízemí v budově Ministerstva zemědělství, Zarámí 88, Zlín. Čas: 9:00–12:00 hod. Účast je zdarma, je nutné se předem přihlásit (kapacita omezena) na email: lenkapechova@zlin.eu

od 15:30 hod. Zajímavé stromy v městských parcích (Sad Svobody, Park Komenského) a prohlídka netopýřích budek – Ing. Věra Dorušková a Mgr. Evžen Tošenovský. V první části se dozvíme, jaké zajímavé dřeviny rostou v městských parcích, jak probíhá hodnocení stromů ve Zlíně. Zájemci si po procházce parkem a povídání odborníků mohou sami zkusit zhodnotit strom - čtení v mapě, určování stromů, měření pásmem, výškoměrem a krátké hodnocení stavu stromu a návrh opatření. V druhé části si povíme o budkách v městském parku, které nejsou jenom pro ptáky, nahlédneme do speciální netopýří budky a ukážeme si hendikepované netopýry. Účast zdarma, kapacita omezena - nutné se předem přihlásit formou SMS na tel.: 604 220 462. Sraz v 15:30 hod. před zámkem u kašny v Sadu Svobody. Cca 1,5 hod.

od 18:30 hod. Večerní vycházka za zvířecími obyvateli Zlína - exkurze pro veřejnost se zoologem Evženem Tošenovským (PřF UP Olomouc, ČSO, ČESON). Poznávání ptáků podle hlasu, po setmění ukázky moderních metod používaných při výzkumu netopýrů (batdetektory, noktovizor), ukázka hendikepovaných netopýrů, možnosti zateplování budov ad. Sraz v 18:30 hod. na zastávce MHD Bartošova čtvrť, Kneslova (linka č. 33) naproti Auto Kelly. Účast zdarma, kapacita omezena - nutné se předem přihlásit formou SMS na tel.: 604 220 462.

sobota 13. dubna

10:00 a 14:00 hod. Vycházka mezi stromy - Společně zavítáme do zlínského parku, kde se na dvouhodinové vycházce blíže seznámíme s jedenácti zástupci našich i exotických dřevin. Poznáme mezi nimi stromy, které se na Zemi objevily dříve než dinosauři, nebo druhy dorůstající obřích rozměrů, jiné s květy podobnými tulipánům, nebudou chybět ani stromy léčivé nebo naopak jedovaté. Během programu nám bude oporou pracovní sešitek Kniha stromů, který nám poskytne řadu informací a zapojí nás do hravých aktivit. Délka programu: 120 minut Cena programu: 35 Kč. Pořádá Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Rezervace nutná do 11. 4. na tel.: 573 032 319-21 nebo emailem na objednavky.skoly@seznam.cz

neděle 14. dubna

7:00–10:00 hod. Vítání ptačího zpěvu – sady Pod Babou a Baba (sraz na autobusové zastávce MHD Pod Babou v 7:00 hod.) Vycházka do probouzející se jarní přírody, tradiční akce České společnosti ornitologické (Mgr. Evžen Tošenovský). Součástí bude i povídání o městských sadech (Mgr. Lenka Kozubík Pechová). S sebou dobrou obuv kvůli ranní rose!

13:00–18:00 hod. Pasekářskou stezkou krajinou pasek - vycházka pro veřejnost s odborným výkladem o krajinném rázu přírodního parku, historii a současnosti rozptýleného osídlení a tradiční architektuře, o místních rostlinách a živočiších, zejména ptácích. Provázejí: zoolog Mgr. Evžen Tošenovský (zoolog, PřF UP Olomouc, CSO, CESON), Mgr. Iveta Járová (botanička, AOPK ČR), Mgr. Lenka Kozubík Pechová (krajinný ráz, OŽPaZ MMZ) a Martin Davidov (místní tradice a život na pasekách, ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek). Sraz ve 13:00 hod. na zastávce MHD Jaroslavice – točna (bus č. 31), cca 13 km.

pondělí 15. dubna

9:00–16:30 hod. Sbírka Kola pro Afriku na nám. Míru ve Zlíně. Vhodná k darování jsou jízdní kola v jakémkoli stavu. Dále také součástky, náhradní díly a nářadí. Darovaná kola budou předána obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku, která zajistí jejich opravu, převoz a předání potřebným a vyškolí je v základech údržby. Každý dárce obdrží certifikát, informační materiály a lístek na bezplatný výjezd z parkoviště na ul. Bartošova v den konání sbírky.

úterý 16. dubna

15:00–18:00 hod. Živý Zlín - Den Země v Parku Komenského – odpoledne plné aktivit v parku Komenského pro děti, rodiče i širokou veřejnost.

sobota 27. dubna

od 10:00 hod. Den Země v Zoo Zlín (více na www.zoozlin.eu)

od 14:00 hod. Útulkové jaro v Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava – tradiční venčení útulkových psů, atraktivní doprovodný program pro děti i dospělé, zakončení opékáním špekáčků u táboráku. Sraz v areálu útulku. (http://www.utulekzlin.cz)

SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

  • Během kampaně (8.–17. 4.) probíhají přírodovědné přednášky a terénní vycházky s odborným výkladem přírodovědců Karla Kerouše (exotické druhy), Mgr. Evžena Tošenovského (netopýři, ptáci, vodní živočichové), Ing. Hedviky Psotové (krajina), pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Bílé Karpaty, výukové programy Pevnosti poznání Olomouc, Českého svazu včelařů Zlín, DDM Astra Zlín a Ekocentra Čtyřlístek (info: info@eko4listek.cz)
  • Ve dnech 25.–26. dubna proběhne krajské kolo přírodovědné soutěže Poznej a Chraň!, ZŠ Mostní, Zlín. Info na soutez@eko4listek.cz nebo tel.: 737 542 498.
  • Zlínské mateřské, základní a střední školy v rámci kampaně „Ukliďme Česko" uklízí vybrané lokality ve městě.

Plakát - program ke stažení

Pro více informací sledujte program Dne Země 2019 na www.zlin.eu.

 

 

Zlín

  • Město: Zlín

statutární město Zlín

  • Ulice: náměstí Míru 12
  • Město: Zlín
  • PSČ: 761 40