X
 

Prohlídky s průvodcem

Chcete-li absolvovat prohlídku našeho města s průvodcem, můžete využít některý z následujících kontaktů. 

Komentované autobusové prohlídky "Poznávejme baťovskou architekturu města Zlína"

Přibližně jednou za měsíc pořádá 14|15 Baťův institut komentované autobusové prohlídky po baťovské architektuře. Dvouhodinová projížďka s výkladem začíná u 14|15 Baťova institutu, dále vede přes Čiperovu vilu na Burešově, kolem Baťovy nemocnice a vily dr. Alberta, obytnou čtvrť Zálešná a Podvesná, až k Věžovým a „Morýsovým“ domům. Autobus následně pokračuje svou jízdu přes Obeciny, kolem současné Malé scény ke Kolektivnímu domu a Vile Jana Antonína Bati, kde je poslední komentovaná zastávka. Končí se opět u 14|15 Baťova institutu. Více informací a objednávky na 14-15.cz.  

Mgr. Ladislava Horňáková

Kurátorka sbírky architektury Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
Tel.: +420 573 032 204, +420 608 815 873, e-mail: ladislava.hornakova@galeriezlin.cz

 • Prohlídky pouze v českém jazyce, v případě nutnosti v ruštině. V jiných jazycích je prohlídka možná s překladatelem, který se platí.
 • Provází po stavebních a architektonických památkách a poskytuje informace o historii baťovského Zlína.
 • Nabízí také prohlídky Luhačovic.

Ing. Arch. Jitka Ressová

Architektonická kancelář Ellement
Tel.: +420 605 826 655, e-mail: jitka@ellement.cz

 • Specializace na baťovské bydlení.
 • Prohlídky Letné (baťovské domky) a Gahurova prospektu.

Marie Vitovjáková

Tel.: +420 737 533 166, e-mail: mvitovjakova@seznam.cz 

 • Prohlídky v češtině, němčině a angličtině.

Roman Cygonek

Apartment in Zlin 
Tel.: +420 603 507 616, e-mail: info@apartment-in-zlin.cz

 • Prohlídky města v češtině a v němčině (pro ubytované i ostatní).

Ludmila Diem

Tel.: +420 577 213 689, +420 603 147 640, e-mail: l.diem@centrum.cz

 • Je k dispozici pro průvodcovské služby v češtině, němčině a v případě potřeby i v ruštině.
 • Nabízí také překlady a tlumočení z češtiny do němčiny a naopak.

Inspirace Zlín z.s.

Tel.: +420 603 948 892, e-mail: info@inspiracezlin.euwww.inspiracezlin.eu

 • Prohlídky města i pro základní školy zaměřené nejen na baťovskou éru a architekturu, ale také na dávnou historiii.
 • Průvodcovské služby poskytují také v anglickém jazyce.