X
 

Články

14|15 BAŤŮV INSTITUT otevírá 12. května


V úterý 12. května se po téměř dvouměsíční pauze znovu otevře Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská galerie výtvarného umění. Krajská knihovna F. Bartoše zahájila svůj provoz částečně již 27. dubna a postupně uvolňuje další služby.

V Muzeu jihovýchodní Moravy bude znovu zpřístupněna jak stálá expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost, tak i expozice František Bartoš: pedagog, jazykovědec, etnograf. K vidění budou i krátkodobé výstavy:

Naopak s ohledem na přetrvávající omezený provoz v budově 21 a na platné hygienické podmínky bohužel nebudou až do odvolání nabízeny oblíbené komentované prohlídky mrakodrapu spojené s výjezdem Baťovou pojízdnou kanceláří. Hrad Malenovice s hájenkou zahájí sezonu 26. května. První návštěvníci muzea se mohou těšit na malý dárek.

Krajská galerie výtvarného umění kromě stálé expozice Prostor Zlín | Řády vidění zpřístupní i další výstavy:

Otevření pochopitelně doprovází řada hygienických opatření z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků i personálu. O těchto opatřeních budou návštěvníci informováni při vstupu, kde dostanou od personálu recepce veškeré důležité pokyny. Návštěvníci budou povinni nosit roušku a použít desinfekci na ruce při vstupu.

Otevírací doba zůstává beze změny. Výstavní prostory budou přístupné denně (mimo pondělí) od 10.00 do 18.00 hodin.

Další aktuální informace sledujte na www.14-15.cz, www.muzeum-zlin.cz a www.galeriezlin.cz.