X
 

Klub českých turistů

V této sekci vždy naleznete aktuální program KČT Zlín a KČT Chatocha Zlín. Kluby nabízejí jak jednodenní a vícedenní turisticko-poznávací akce, tak i turistické vycházky a zájezdy. 

 

Klub českých turistů Zlín

Informace k vycházkám: J. Tomáš mob. +420 737 005 174, Fr. Foukal mob. +420 702 695 979,
Vl. Zlínský mob. +420 603 787 611, P. Hanák mob. +420 732 823 953, K. Janů mob. +420 733 298 131,
R. Lechner mob. +420 604 200 227, J. Velešík mob. +420 602 757 704, I. Prokopova mob. +420 605 787 823.

Vycházky se konají za každého počasí a na vlastní nebezpečí. Změny vycházek vyhrazeny.

Zájemci o turistiku rodičů s dětmi!
Kontakt: Peter Schovajsa, tel. +420 776 713 865, e-mail: schovik.kctzlin@gmail.com 

Informace o vycházkách KČT a plán akcí jsou i na webových stránkách KČT Zlín http://kctzlin.sweb.cz. Své příspěvky můžete zasílat na mail: kct.zlin@seznam.cz. Další informace o Klubu českých turistů naleznete na https://kct.cz/.

Aktuální kalendář akcí KČT Zlín 2021

září, říjen

 

Klub českých turistů Chatocha Zlín 

Informace k vycházkám: S. Chadim, nejmlad., mob. +420 773 140 804, R. Křižák, mob. +420 721 600 804,
I. Hrabal, mob. +420 725 243 432
Dotazy můžete zasílat také na e-mail: info@chatocha.cz

Vycházky se konají za každého počasí.

Plánové akce na rok 2020 naleznete na www.chatocha.cz.

Aktuální kalendář akcí KČT Chatocha Zlín 2021

září, říjen

Autorem úvodní fotografie je p. Zdeněk Urbanovský.