X
 

Naučné stezky v okolí Zlína

Pasekářská stezka

Jen kousek od Zlína na vás čeká takřka nedotčená příroda s nádhernými výhledy, kopci a loukami. Na Pasekářské stezce najdete sedm zastavení, která vás seznámí s přírodou pasek a životem lidí na nich. Pasekářská stezka vede Přírodním parkem Želechovické paseky a je dlouhá 6,5 km. Procházku nenáročným vlnitým terénem zvládne každý. Stezka je dostupná i městskou hromadnou dopravou (autobusem č. 31, zastávka Jaroslavice, točna). Ze zastávky se vydáte kolem památníku padlých, který budete mít po levé ruce, cestou dolů do žlebu a po cca 1 km přijdete na křižovatku dvou cest, odkud se vydáte doprava. Po asi 300 m chůze naleznete první tabuli Pasekářské stezky a tím i začátek okruhu. Než vyrazíte na výlet, podívejte se do průvodce, který vás seznámí se zajímavostmi a krásou tohoto území. Výlet si můžete prodloužit přes Kudlov po žluté turistické značce nebo po bývalé Baťově dálnici zpět do města.

Naučná stezka Lukov

NS Lukov vás provede krásnou krajinou Hostýnských vrchů. Stezka prochází kolem několika přírodních památek, odbočku si můžete udělat i ke zřícenině hradu Lukov a skalním útvarům Králky. Podél stezky je osm informačních panelů, na kterých se seznámíte s řadou přírodních zajímavostí. Délka trasy je 8 km (základní okruh) nebo 10,5 km (s odbočkami Ondřejovskou, Bzová a Králky). Začátek trasy je u Hájenky pod Růžovou (GPS N 49°17.88363', E 17°43.66950').

V areálu hradu Lukov a jeho okolí je několik dalších naučných stezek, které jsou zaměřeny na různá témata. V orientaci vám pomohou informační tabule, které najdete na ploše dolního hradu (předhradí).

 1. Naučná stezka „Hrad Lukov"
  Naučná stezka vede areálem horního hradu. Mapuje jeho historii a stavební vývoj. V pokladně hradu si zakoupíte papírového průvodce a samostatně procházíte hradem. Jednotlivá zastavení jsou vyznačena šipkou s číslem. Délka stezky závisí na trase, kterou si zvolíte. Průměrně ale činí 500 m. Zabere cca 60 minut.
 2. Naučná stezka „Hrad Lukov – dolní hrad a vnější opevnění"
  Naučná stezka mapuje historii rozsáhlého opevnění předhradí a také obranných prvků nacházejících se za hradbami hradu. V pokladně hradu si zakoupíte papírového průvodce a samostatně jdete po modře značené stezce. Jednotlivá zastavení jsou vyznačena šipkou s číslem. Délka okruhu je 2 km a zabere asi 90 minut.
 3. Naučná stezka „Z pověsti do pověsti"
  Okruh naučné stezky v délce přibližně 3 km je značený červenou značkou. V deseti zastaveních, které jsou vyznačeny číslem a také symbolem (socha krkavce, vodníka, směrníkem, atd.), se seznámíte s vybranými lukovskými pověstmi. K tomu je třeba zakoupit papírového průvodce v pokladně hradu. Jeho součástí je jednoduchý kvíz. Odměnou je kopie stříbrné mince z hradního pokladu.
 4. Naučná stezka „Poznej strom"
  Naučná stezka vede okolo hradu. Atraktivní je úsek severním svahem, odkud je vidět mohutné zbytky hradních zřícenin. Formou výukového listu, který je možné získat po dohodě se správou hradu, poznáváte stromy typické pro Hostýnské hory. Seznámíte se s jejich listy, květy i plody. Okruh má délku asi 1000 m a zabere 45 minut.

Andrýskova stezka ve Fryštáku

Andrýskova naučná stezka začíná na náměstí Míru ve Fryštáku a provede vás okolo místních zajímavostí, jakými jsou např. původní gotické základy kostela sv. Mikuláše, Fryštácký hrádek nebo návrší Sichrov. Na fasádě kostela sv. Mikuláše si všimněte krásných slunečních hodin. Stezka je pojmenována po bájném nejstarším občanovi Fryštáku - Andrýskovi. Je dlouhá 9 km a má celkem 12 zastavení.

Příjemnou procházku si můžete udělat i podél břehů vodní nádrže Fryšták, která se nachází nedaleko města.

Foto Andrýskova naučná stezka: Pavel Nášel

Naučná stezka Hvozdná a Hvozdenské studánky

NS Hvozdná nabízí devět zastavení v okolí obce Hvozdná, která se nachází přibližně 11 km od centra Zlína. Každé z devíti zastavení s informační tabulí popisuje místopis stanoviště a vysvětluje, proč a jak vznikly místní názvy. Začátek stezky je u kříže U Větřáku. Nedaleko stojí větrný mlýn, který je možné navštívit po předchozí domluvě. Kromě přiložené brožury naleznete více informací na webových stránkách Hvozdné
Brožura ke stažení

Druhá brožura, Hvozdenské studánky, vás seznámí s projektem obnovy studánek na Hvozdné. Pokud se budete chtít při putování po naučné stezce občerstvit, můžete si udělat procházku třeba právě k některé z nich. 
Brožura ke stažení

Naučná stezka Kašava

NS Kašava vás provede krásnou krajinou Hostýnských vrchů s nádhernými výhledy, seznámí vás s historií a současností obce Kašava a také jejím okolím. Začátek stezky je uprostřed obce, GPS souřadnice jsou 49.2972786N, 17.7872400E, vedle vyhlášené kašavské cukrárny. Na trase je nainstalováno 11 stanovišť, 2 posezení, 32 směrových ukazatelů a 14 zastavení křížové cesty. Celková délka naučné stezky je 17,5 km. Bližší informace i mapu naleznete na www.nskasava.eu

Naučná stezka Držkovské chodníčky

NS Držkovské chodníčky se nachází v obci Držková, v Hostýnských vrších. Většina tras NS se kryje se stávajícími turistickými trasami. Nejdelší trasa má 21,6 km. Na stezku můžete nastoupit v jakémkoliv místě, v orientaci vám pomohou informační tabule. Cestou se můžete zastavit v Muzeu dřevěného porculánu a v Expozici karpatského salašnictví. Je lepší si ale předem zavolat a objednat se. Více informací naleznete na www.drzkova.cz.
Brožura ke stažení

Naučná stezka Želechovice nad Dřevnicí

NS Želechovice nad Dřevnicí se nachází ve stejnojmenné obci jen 7,4 km od Zlína. Na výlet se můžete vydat vlakem, začátek stezky je jen pár metrů od železniční stanice. Devítikilometrový okruh naučné stezky vás seznámí s místní malebnou krajinou a památkami. Trasa je poměrně nenáročná a vhodná pro rodiny s dětmi, ale třeba i pro aktivní seniory. Je nutno zdolat pouze 2 kratší výstupy, po jejichž dosažení vás čeká odměna v podobě kouzelných výhledů. Bližší informace ke stezce naleznete na https://www.zelechovice.eu/obec-86/naucna-stezka/.