X
 

Hrady, zámky, zříceniny

ZLÍNSKO A LUHAČOVICKO

Zřícenina hradu Lukov

Hrad Lukov, Lukov
Tel.: +420 608 568 412 (správa hradu), e-mail: sphl@atlas.czwww.hradlukov.cz

Hrad LukovKe hradu můžete ze Zlína pohodlně dojet na kole – větší část trasy vede po značené cyklostezce, zbytek ujedete po silnici a pohodlnou lesní cestou, která je vhodná i pro maminky s kočárky.

Romantická zřícenina v předhůří Hostýnských vrchů. V okolí hradu vede naučná stezka lukovským polesím - v základním okruhu 7,5 km, delší trasa 9,5 km. Delší okruh s odbočkami zahrnuje přírodní památky Ondřejovsko, Bzová a Králky (skalní útvar). Dále pokračuje ke hradu Lukov, kde lze absolvovat dva okruhy areálem hradu. V roce 2014 byla otevřena nová naučná stezka, která upozorňuje na památné a dominantní stromy. Vede severním svahem hradu a je možné po ní celý hrad obejít. Ve vstupní věži hradu naleznete expozici zaměřenou na valašská povstání v období třicetileté války. Ve sklepení západního paláce najdete expozici věnovanou historii hradu a archeologickým nálezům. Atraktivní je ozvučené panorama dobývání hradu uherskými vojsky v 2. polovině 15. století. V areálu hradu najdete i kapli zasvěcenou sv. Janu Křtiteli. Na hradě se koná mnoho společenských akcí, například Pálení čarodějnic, Den stromů, Adventní jarmark, Strašidelná prohlídka či Svatojánský den. V nabídce provozovatele hradu, Spolku přátel hradu Lukova, jsou i atraktivní vzdělávací programy pro základní školy. Nevynechejte ani skály, které jsou řadu let vyhledávané horolezci, kteří zde naleznou několik desítek výstupových cest. Najdete je jižně od hradu.

Věděli jste, že pod hradem je největší dub na Zlínsku - „Valdštejnův dub"?
Jeho stáří je odhadováno minimálně na 300 let. Dle pověsti ho zasadil někdejší majitel hradu Albrecht z Valdštejna. Mohutný rozvětvený dub roste na jižním úbočí hradu a je památným stromem.

Hrad Brumov

Brumov-Bylnice
Kastelán: +420 736 768 350, Městské infocentrum: +420 577 330 138, e-mail: hradbrumov@seznam.cz, www.hradbrumov.cz

Hrad se nalézá nedaleko hranic se Slovenskou republikou, severně od města Bylnice. Raně gotický zeměpanský hrad je poprvé písemně zmíněn k roku 1256. Ve druhé polovině 16. století byl Brumov rozšířen a renesančně upraven. V následujícím staletí však pevnost pozbyla svou obrannou funkci a počala pustnout. Ve 20. století se zřícenina dočkala větších oprav (část hradeb, věže a palác) a dnes je vítaným cílem turistů navštěvujících tento kraj.

Zámek Napajedla

Zámek NapajedlaZámecká 265, Napajedla
Tel.: +420 736 624 429, e-mail: info@zameknapajedla.cz

Zámek Napajedla je postaven ve stylu pozdně francouzského baroka. Je to elegantní, jednoduchá volně stojící dvoukřídlá budova ve tvaru písmene „U". V současné době je zámek v soukromém vlastnictví a postupně se rekonstruuje. I přes tuto skutečnost je však přístupný veřejnosti. Konají se v něm klasické prohlídky, ale také kulturní a firemní akce či svatební obřady.

Zdroj textu, otevírací doba, další informace: www.zameknapajedla.cz

Státní zámek Vizovice

Nám. Palackého 376, Vizovice
Tel.: +420 577 452 762, +420 722 611 972, e-mail: vizovice@npu.cz, www.zamek-vizovice.cz

zámek VizoviceNa místě dřívějšího cisterciáckého kláštera z roku 1261 vznikl nejprve renesanční zámek a v letech 1750-1770 zámek barokní s výraznými rysy francouzského klasicismu. Za Blümegenů, ve druhé polovině 18. století, byla založena rozsáhlá obrazová sbírka, kterou doplňovali i Stillfriedové, na něž přešlo vlastnictví zámku v 19. století. Patřil jim až do roku 1945. Po 2. světové válce přešel zámek do státní správy a od roku 1948 je přístupný veřejnosti. V areálu zámku je celoročně zdarma přístupná nádherná zámecká zahrada.

 

VALAŠSKO

Zámek Vsetín

Horní nám. 2, Vsetín
Tel.: +420 571 411 690, www.muzeumvalassko.cz

Renesanční zámek byl postaven v prvním desetiletí 17. století tehdejšími majiteli panství Lukrecií Nekšovnou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna. Dnešní klasicistní podobu získal zámek v letech 1833-1834 za posledního šlechtického majitele Josefa z Wachtlerů. V této době byl založen také přilehlý zámecký park se vzácnými dřevinami. Požár zámku v r. 1915 zničil celou střechu i s věží a tehdejší majitelé zámku jej poté nechali opravit do původní podoby před požárem. Posledními soukromými vlastníky zámku od r. 1938 byli Marie Baťová se synem Tomášem. V padesátých letech, kdy byl zámek ve státní správě, došlo díky nerozvážnému umístění nejrůznějších státních institucí v budově zámku ke značnému poškození zámeckých interiérů, které byly následně v letech 1963 - 1974 rekonstruovány. V současné době zde sídlí Muzeum regionu Valašska, které je však do podzimu 2015 z důvodu rekonstrukce uzavřeno.

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

Zámek 1, Lešná
Tel.: +420 571 635 239, www.muzeumvalassko.cz

Lešná u Valašského MeziříčíVe středověku stávala na místě dnešního zámku tvrz obklopená vodním příkopem. Patrně na přelomu 16. a 17. století byla přestavěna na pozdně renesanční čtyřkřídlý jednopatrový zámek s arkádovým nádvořím, který později dostal empírovou podobu. Svůj současný vzhled získal zámek až na konci 19. století. Na zámku můžete zhlédnout dvě stálé expozice. V první části expozice navštívíte historické pokoje, které jsou vybaveny původním mobiliářem. Druhá část je věnována environmentální výchově, návštěvník se zde seznámí s využitím dřeva v historických interiérech – výrobou intarzie a různými druhy zdobení dřeva. Dále je expozice věnována historickým parkům a životu stromu.V průběhu roku probíhají na zámku různé krátkodobé výstavy a programy. Navštívit můžete také přilehlý anglický park.

Zámek Kinských

Zámecká 3, Valašské Meziříčí
Tel.: +420 571 611 764, www.muzeumvalassko.cz

Původní barokní budova byla v 19. století přestavěna na empírový zámek. Nyní v zámku sídlí muzeum s expozicemi historie města, valašskomeziříčského skla, gobelínů a dřevařské školy. K zámku přiléhá rozsáhlý park s hodnotnými dřevinami, založený na rozhraní 18. a 19. století.

Zámek Žerotínů

Komenského 1, Valašské Meziříčí
Tel.:
+420 571 684 558, +420 605 733 274, web

Dominantní stavbu tyčící se nad Rožnovskou Bečvou započal zřejmě Jan z Pernštejna roku 1538 (v renesančním slohu), ale dokončili ji (do dnešní barokní podoby) Žerotínové kolem roku 1548 za meziříčského pána Viléma ze Žerotína. Koncem 90-tých let minulého století prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí. Zrenovované prostory nabízejí divadelní sál pro cca 300 lidí, v přízemí je umístěna kavárna s letní terasou, v kamenném sklepení se nachází M-klub, ve kterém se konají koncertní i divadelní představení. V budově zámku nyní sídlí Kulturní zařízení a díky vysokému množství významných akcí je centrem kulturního dění ve městě.

Zřícenina gotického hradu Rožnov

Kopec Hradisko, Rožnov pod Radhoštěm

Zbytky hradu Rožnova se nacházejí asi 2 km západně od středu města na vrchu Hradisko. Na hrad vede značená turistická stezka s informačními tabulemi. Do dnešní doby jsou zachované pozůstatky barokních bastionů, příkop a val, základové zdi hradeb a torzo západního a východního paláce, kde jsou patrny zasypané sklepní prostory a zbytky gotického ostění.

 

KROMĚŘÍŽSKO

Zámek Bystřice pod Hostýnem

Zámek Bystřice pod HostýnemPod Platany 1, Bystřice pod Hostýnem
Tel.: (městské muzeum): +420 573 501 966, www.mubph.cz

Podle dochovaných písemností byl bystřický zámek postaven v první polovině 15. století pány z Tvorkova. Je ojedinělou ukázkou postupné modernizace panských sídel. Zatímco jiní svá sídla přestavovali a modernizovali, v Bystřici byly staré budovy ponechány a k nim se postupně přistavovaly nové, které lépe odpovídaly požadavkům na pohodlnější bydlení. Zámek zdobí malby Jana Svitáka z roku 1805 a Hanuše Schwaigera z konce 19. století.
Zdroj fotogafie: archiv města Bystřice pod Hostýnem. 

Zámek Chropyně

Zámek ChropyněNám. Svobody 30, Chropyně
Tel.: +420 573 355 074, +420 734 173 890, e-mail: muzeum@muzeum-km.cz, www.muzeum-km.cz

Renesanční budovu, pozměněnou kolem roku 1615 na zajímavý manýristický zámek, rozšířil a zvýšil podle projektu G. P. Tencally Matyáš Porst. Tato úprava ze samého počátku 18. století dala Chropyni přibližně současný vzhled (výzdoba průčelí a tvar zastřešení věže jsou pozdější). Zámek uchovává především pozoruhodnou sbírku historických zbraní a kolekci obrazů českého malíře Emila Filly. Zámek leží v sousedství Chropyňského rybníka, který je národní přírodní památkou.

Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž

Podzámecká zahradaSněmovní náměstí 1, Kroměříž
Ústředna: +420 573 502 011; objednávky výprav, informace: +420 608 199 470, e-mail: zamek.kromeriz@npu.cz, www.zamek-kromeriz.cz

Arcibiskupský zámek s komplexem zahrad, obrazárnou, mincovnou, orlovnou a arcibiskupskou vodárnou, původně letní sídlo olomouckých biskupů, byl původně gotický, později renesanční hrad. Během 30leté války byl zničen. V 17. století byl postaven raně barokní palác. Po ničivém požáru byl obnoven v rokokovém stylu. Od prosince 1998 je zámek zapsán na Listinu světového přírodního a kulturní dědictví UNESCO.

Zřícenina hradu Křídlo

Zřícenina hradu KřídloHrad Křídlo stával nad vsí Chomýží; svůj název odvozoval od vysunutého křídla protáhlé hory Barvínku, která střežila vstup do údolí Rusavy. I když první zprávu o hradě máme až z roku 1365, byl podle stavebních dispozic vybudován asi počátkem 14. století. V roce 1365 byl majitelem Vlk z Dobrotic a po jeho smrti byl prodán Ctiboru z Cimburka. Jeho rod držel hrad až do roku 1437. Koncem 70. let 15. století rozbořila hrad vojska uherského krále Matyáše, nebyl již obnoven. 
Zdroj textu, zdroj fotografie: archiv města Bystřice pod Hostýnem

 

SLOVÁCKO

Státní zámek Buchlovice

Náměstí Svobody 13, Buchlovice
Tel.: +420 572 434 240, e-mail: supkova.ivana@npu.cz, www.zamek-buchlovice.cz

Traduje se, že když si Jan Detřich z Petřvaldu přivedl v roce 1692 na Buchlov manželku italského původu Anežku Eleonoru z Colonna-Felsu, nemohl ji na hradě vytvořit prostředí, na jaké byla zvyklá, a proto se rozhodl postavit pro ni nový zámek. Zda to tak skutečně bylo či ne již dnes nikdo neví, zámek ale můžete obdivovat až do dnešních dnů.

Bezprostředně k zahradě, ve kterém se zámek nachází, přiléhá zámecké zahradnictví a malá zoologická zahrada, která k zámku patří jako všudypřítomní pávi - erbovní symbol zakladatelů buchlovického zámku hrabat Petřvaldských.

Státní hrad Buchlov

Správa Státního hradu Buchlov, Polesí 418, Buchlovice
Tel.: +420 572 595 161, e-mail: buchlov@npu.cz, www.hrad-buchlov.cz

Významný královský hrad vznikl na skalnatém hřebeni výhledového kopce v oblasti Chřibů kolem 1. poloviny 13. století. Byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost a správní středisko se soudní pravomocí a tzv. loveckým právem. Posledními majiteli panství se roku 1800 stali Berchtoldové z Uherčic, kteří je vlastnili do roku 1945. Už od první poloviny 19. století z hradu zřídili veřejně přístupné muzeum, pro něž nakupovali velké množství sbírek.

Zámek Nový Světlov

Světlov 291, Bojkovice
Tel. (obecně prospěšná společnost): +420 572 666 222, +420 603 587 336, e-mail: zameksvetlov@email.cz, www.zameksvetlov.cz

Zámek Nový Světlov byl vybudován jako opevněné centrum proti nájezdníkům. Kromě obranné funkce měl i funkci hlásnou, signalizační. V případě napadení se přijímaly a předávaly výstražné signály dále do vnitrozemí, kde varovaly před přicházejícími nájezdníky. Koneckonců i název "Světlov" pochází pravděpodobně od výstražných planoucích ohňů. V době mezi 14. a 15. stoletím drželi světlovské panství Šternberkové, kteří sídlili na Starém Světlově nad Luhačovicemi. Poté se vystřídalo nad panstvím několik majitelů a po uherských válkách bylo prodáno Landštejnům. V bočním křídle zámku se nachází muzejní vlastivědná expozice.

Stáhněte si mapu: Hrady a zámky Východní Moravy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.