X
 

Historie Zlína

Historie Zlína sahá daleko do středověku (první písemná zmínka se pojí k roku 1322), kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovním střediskem pro okolní valašské osídlení, živící se převážně pastevectvím. Zlín byl sídelním městem majitelů panství a žil postupným rozvojem městské samosprávy. Změnu v tomto poklidném vývoji přinesla až průmyslová revoluce.

Důležitým mezníkem zlínské historie se stal rok 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Díky zcela výjimečnému růstu a prosperitě firmy a vlivu Tomáše Bati, který byl též starostou města, se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem, vynikajícím architektonickým stylem i životním tempem.

Enormní meziválečná stavitelská činnost T. Bati a jeho týmu renomovaných architektů (J. Kotěra, F. L. Gahura, M. Lorenc, V. Karfík) proměnila pětitisícové městečko v aglomeraci unikátní funkcionalistické architektury s 43 500 obyvateli.

Baťova podnikatelská tradice a vhodná geografická poloha jsou dva z více faktorů, které ovlivnily skutečnost, že po změně politického režimu v roce 1989 nastal ve Zlíně prudký růst podnikatelsko-obchodních aktivit, které dnes daleko převyšují republikový průměr.

V současné době je město Zlín s necelými 75 tisíci obyvateli průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy. Nabízí bohatý výběr kulturních, společenských a sportovních akcí. Jmenujme alespoň Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež; festival Neznámá země, věnovaný cestování, sbližování a poznávání kultur; divadelni festival Setkání/Stretnutie; festival dechových orchestrů FEDO; folklorní festival Zlínské besedování či Barum Czech Rally s divácky atraktivní noční rychlostní zkouškou v centru města.

Typická funkcionalistická architektura je nyní městskou památkovou zónou. Jednou ze současných dominant města je pak multifunkční komplex Kulturního a univerzitního centra od známé architekty a zlínské rodačky Evy Jiřičné. Zlín je také městem univerzitním a Univerzita Tomáše Bati poskytuje širokou nabídku studia na šesti fakultách přibližně 10 300 studentům.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.