X
 

Základní informace o Zlíně

Krajské město Zlín leží ve východní části Moravy, na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Svou polohou zasahuje do tří národopisných oblastí - Valašska, Hané a Slovácka. Svým charakterem má však nejblíže k Valašsku. Město se rozprostírá v údolí, kterým protéká po celé jeho délce řeka Dřevnice. Jeho okolí je tvořeno pahorkovitým a kopcovitým terénem. Město proslavil v první polovině dvacátého století zakladatel obuvnických závodů – Tomáš Baťa. Unikátní je místní funkcionalistická architektura, která nemá jinde v republice, ale ani ve světě obdoby. Centrum města s továrním areálem a obytnými čtvrtěmi vybudovanými v době největšího rozmachu firmy Baťa je památkovou zónou. V roce 2001 byla ve Zlíně založena Univerzita Tomáše Bati. Ve městě sídlí řada významných úřadů, kulturních a společenských institucí. Zlín je městem významných kongresů, především z oblasti medicíny.

K 30. 4. 2016 měl Zlín 74 682 obyvatel.

Mapa ČR

Geografie

rozloha Zlína 103 km2
okres Zlín 1 034 km2
Zlínský kraj 396 312 ha
nadmořská výška 223 m n. m.
příměstská část Kudlov 394 m n. m.
zeměpisná šířka N49°13'36,71"
zeměpisná délka E17°40'8,32"

Vzdálenost od vybraných měst

Město Počet km
Praha 300
Brno 95
Plzeň 390
Ostrava 110
Bratislava 170
Budapešť 400
Vídeň 180
Mnichov 660
Berlín 580
Paříž 1 300
Curych 980

Symboly města

Znak města 

Znak města ZlínaVyobrazení znaku města (dále jen znak) vytvořil na základě historických pramenů prof. František Kysela. Městský znak byl schválen Ministerstvem vnitra ČSR dne 25. 1. 1936. Znak tvoří modrý štít, na něm na zeleném trávníku stojí zlatá roubená věž s otevřenými vraty, se dvěma okny v dolním a čtyřmi v horním patře, a s valbovou, šikmou mřížovanou střechou s prolomeným hřebenem, takže vrcholí dvěma hroty s křížky. Nad střechou je rovněž zlatá osmicípá hvězda šternberská. Originál návrhu znaku je uložen ve Státním okresním archívu Zlín a dále pro případy užívání vyobrazen v grafickém barevném provedení na oddělení cestovního ruchu a informací Magistrátu města Zlína.

Městská vlajka 

Městská vlajkaNávrh vlajky města vytvořil Miroslav J.V. Pavlů. Městská vlajka byla městu udělena dne 30. 6. 1993 rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. List městské vlajky tvoří pět podélných pruhů: modrý, žlutý, modrý, žlutý, modrý v poměru 1:1:2:1:1. Uprostřed širšího modrého pruhu se nachází žlutá osmicípá hvězda. Poměr délky k šířce listu je 3:2. Originál návrhu vlajky je uložen v ústřední spisovně Magistrátu města Zlína.

Primátorské insignie

Primátorské insignieNávrh primátorské insignie vytvořili ak. soch. Václav Skořepa a ak. soch. František Vaněk. Primátorské insignie byly předány primátorovi města zastupitelstvem města roku 1994. Insignie se skládá ze dvou částí - plakety a řetězu. Plaketa ve tvaru zaobleného osmiúhelníku je v ploše reliéfně osmkrát plynule prohnuta. Na lícové straně má předsazen znak města Zlína dle návrhu prof. Kysely z roku 1936. Reliéfní provedení znaku respektuje barevnou předlohu zlaté věže s otevřenou bránou umístěnou na modrém a zeleném pozadí. Barevný podklad je proveden syntetickým smaltem. Na rubové straně plakety je vyobrazena replika pečeti podle nejstaršího dochovaného exempláře z roku 1589. Řetěz se skládá z 84 eliptických článků vzájemně propletených a zajištěných na rubové straně. Dochází ke střídání článků leštěných se zaobleným okrajem a smaltovaných s ostrým leštěným okrajem. Spodní střední článek je plynule prodloužen do závěsu, který umožňuje zavěšení plakety. Konstrukce závěsu dovoluje pohyb plakety ve všech směrech. Řetěz je kompozičně rozdělen třemi atypickými články s modrým smaltem. Odstín odpovídá barvě pozadí městského znaku. Článek řetězu s největší smaltovou plochou se nachází na spodním středním článku, další dva menší ve spodní třetině řetězu vpravo a vlevo. Pojistný tenký řetízek ve vrchní části řetězu umožňuje přizpůsobení insignie dle výšky postavy primátora.

Primátorské insignie jsou uloženy v kanceláři primátora města.

Symbolický klíč od města

Symbolický klíč od městaNávrh symbolického klíče od města vyhotovil Prof. Zdeněk Kovář v roce 1963 za účelem výměny klíčů mezi městy při mezinárodní spolupráci. Klíč je odlit z bronzu a jeho délka je 28 cm, šířka 11 cm. Uprostřed stylizované hlavice klíče je vyobrazen městský znak, kolem něho jsou osazena 3 cechovní znamení znázorňující vysoké boty. Ve spodní části je vyryt letopočet 1397. Originál návrhu klíče je uložen na Odboru kanceláře primátora MMZ. Klíč předává primátor města Zlína, nebo jím pověřená osoba, k otevření symbolických bran města významným občanům a představitelům jiných měst, obcí nebo států při vnitrostátních i mezinárodních příležitostech. Klíč předává primátor města osobně na základě vlastního uvážení.

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.