X
 

Rodinné domy

24. Typový rodinný dům č. p. 633/3

Typový rodinný dům č. p. 633/3Zlín, Nad Ovčírnou, U Lomu 633
autor: Vladimír Karfík
rok dokončení: 1935
vlastník a uživatel: soukromá osoba

Nadstandardní baťovský jednodomek vilového typu byl realizován současně se vzorovými domy architektonické soutěže. Vladimír Karfík použil tento typ domu s malou schodišťovou halou v mnoha obměnách, především u projektů menších vilek. Rozvrh severní fasády evokuje raná díla Adolfa Loose. Dům byl později zbourán a nahrazen replikou.

25. Vzorový rodinný dům, typ Benš - Jech

Vzorový rodinný dům, typ Benš - JechZlín, Nad Ovčírnou, U Lomu 631
autor: Adolf Benš a František Jech
rok dokončení: 1935
vlastník a uživatel: soukromé osoby

Jeden ze čtyř realizovaných vzorových rodinných domů oceněných v mezinárodní architektonické soutěži, vypsané firmou Baťa v roce 1935. V soutěži šlo o nalezení dalších typů firemních domků. I když se žádný z oceněných objektů sériového provedení nedočkal, jsou dnes právem řazeny mezi několik evropských expozic moderního umění. Dům pražských architektů získal v soutěži 2. cenu.

26. Vzorový rodinný dům, typ Vítek

Vzorový dům, typ VítekZlín, Nad ovčírnou, U Lomu 627
autor: Antonín Vítek
rok dokončení: 1935
vlastník a uživatel: soukromé osoby

Jeden ze čtyř realizovaných vzorových rodinných domů, oceněných v mezinárodní architektonické soutěži, vypsané firmou Baťa v roce 1935. Dům zlínského architekta získal v soutěži 4. cenu.

27. Vzorový rodinný dům, typ Svedlund

Vzorový rodinný dům, typ SvedlundZlín, Nad Ovčírnou, Nad Ovčírnou VI/2, č.626
autor: Eric Svedlund
rok dokončení: 1935
vlastník a uživatel: soukromá osoba

Jeden ze čtyř realizovaných vzorových rodinných domů, oceněných v mezinárodní architektonické soutěži, vypsané firmou Baťa v roce 1935. Dům švédského architekta získal v soutěži 1. cenu. Je navržen s citem pro zlínský kontext, ve Zlíně výjimečným prvkem jsou okna se sníženým parapetem v přízemí, přístavba je z roku 1939.

28. Typový rodinný dům kolonie U Lomu

Typový rodinný dům kolonie U LomuZlín, Nad Ovčírnou, U Lomu 630
autor: Vladimír Karfík
rok dokončení: 1935
vlastník a uživatel: soukromá osoba

Typický baťovský jednodomek realizovaný současně se vzorovými domy architektonické soutěže. V několika modifikacích byl tento typ velmi rozšířen, a to zejména ve čtvrti Díly. V projektu je označen jako jednodomek pro učitele, šlo tedy o mírně nadstandardní bydlení.

29. Čtvrtdomek s mansardou

Čtvrtdomek s mansardouZlín, Letná, Kotěrova 858
autor: Jan Kotěra
rok dokončení (projekt): 1923 (1922)
vlastník: soukromé osoby

Volně stojící baťovský domek se čtyřmi bytovými jednotkami je nejstarším dochovaným příkladem baťovské firemní výstavby pro zaměstnance. Dům byl postaven jako součást skupiny mansardových domků, tzv. "pětidomí", jež lemovaly Kotěrovu ulici. Šlo o domky určené pro 4 rodiny. Vnější půdorys činil 17x8 m. Bydlení bylo situováno ve dvou etážích, z toho každý byt v samostatné etáži. K bytu patřil i kurník, chlévy a zahrada. Šlo o úsporné, ale kultivované řešení bydlení pro dělníky.

30. Čtvrtdomky omítané

Čtvrtdomky omítanéZlín, Letná, Kotěrova 860, 862, 864, 865, 866, 867, 868, 870, 954, 956, 958, 971, 960, 969, 962, 964
autor: František Lydie Gahura
rok dokončení (projekt): 1924 (1923)
vlastník: soukromé osoby a město Zlín

Volně stojící baťovské domy se čtyřmi bytovými jednotkami na jedné z nejstarších ulic čtvrti Letná. Domy byly postaveny jako část skupiny 50 domků tzv. "nového typu". Skupina lemující Kotěrovu ulici měla původně 10 domů, šlo o omítané domky určené pro 4 rodiny o vnějším půdorysu 15, 7x9,15 m. Domy jsou dokladem raného období hromadné bytové výstavby s jednoduchou obytnou dispozicí s velkou kuchyní a obytným pokojem. Vybavení bytu sociálním zařízením, vodovodem a kanalizací je již kompletní. Počínaje těmito domy se stalo pravidlem, že měl každý nový byt pro zaměstnance firmy Baťa koupelnu a WC.

31. Čtvrtdomky Letná

Čtvrtdomky LetnáZlín, Letná, Kotěrova 869, 871, 878, 880, 882, 883, 885, 887, 889, 890, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924-926, Mostní 953, 957-1005, 1007
autor: František Lydie Gahura
rok dokončení (projekt): 1927 (1925)
vlastník: soukromé osoby a město Zlín

Hromadná výstavba firemních obytných domů přeměnila Letnou v rozsáhlou zahradní čtvrť. Název Letná se z původních bloků domků postupně rozšířil na celou vznikající čtvrť. Řady čtvrtdomků dle původního urbanistického plánu s dostatečně velkými pozemky byly později "zahuštěny" řadami půldomků.

32. Rodinné domy, typ Ríša I

Rodinné domy, typ Ríša IZlín, Díly, Příkrá, Pod Vodojemem 2996 - 2999
autor: Vladimír Karfík
rok dokončení: 1936
vlastníci: soukromé osoby

Soubor čtyř typových rodinných domků vyššího standardu nese některé znaky vilového objektu. Základní kubus domu je doplněn prosklenou verandou. Členění fasád reaguje na orientaci ke světovým stranám. V baťovské zástavbě představují tyto typy i dnes vysokou užitkovou kvalitu.

33. Jednodomek s garáží a terasou

Jednodomek s garáží a terasouZlín, Díly, Slovenská 2811, 2816, 2820, 2825, 2830, 2835, 2840, 2843, 2852, 2853, 2856, 2858, 2864, 2868, Pod Vrškem 2847-2850, 2869,2871,2872
autor: Vladimír Karfík
rok dokončení (projekt): 1936 (1935)
vlastníci: soukromé osoby a město Zlín

Soubor 21 baťovských domků stejného typu tvoří souvislou zástavbu v ulici Slovenské. Úsporně řešený typ jednodomku. V patře tzv. "stěhovací" okno přístupné z terasy (pro stěhování větších kusů nábytku). Elegantní architektura jednotlivých domků je umocněna jejich opakováním a pootáčením v uličních průhledech.

34. Experimentální buňka Kolektivního domu

Experimentální buňka Kolektivního domuZlín, Díly, třída Tomáše Bati 3756
autor: Jiří Voženílek, Miroslav Drofa
rok dokončení (projekt): 1950 (1948)
vlastník: soukromá osoba

Volně stojící experimentální rodinný dům, respektive jeden modul bytového domu. Jelikož mělo být při stavbě Kolektivního domu použito řady nových konstrukcí, bylo rozhodnuto postavit nejmenší buňku tohoto domu jako samostatně stojící objekt včetně veškerého vnitřního zařízení. Zkušeností s touto stavbou se využilo při pozdější vlastní stavbě Kolektivního domu. Pozoruhodná stavba je významným referenčním objektem pro vývoj zlínské poválečné architektury.

Kolektivní dům

V dolní části budovy se nachází kulturní institut Alternativa. Konají se zde přednášky, veřejná čtení, večery poezie, módní přehlídky i recitály. Více o kolektivním domě v sekci Bytové domy.

35. Strojní dům s dílnou Anny Sedláčkové

Strojní dům Anny SedláčkovéZlín, Louky, třída Tomáše Bati 227
autor: není doložen
rok dokončení (projekt): 1952 (1947)
vlastník: město Zlín

Současný stav objektu vznikl nadstavbou a přístavbou starší strojní zámečnické dílny, jež vyprojektovala v roce 1936 firma Josefa Winklery ve Zlíně. Šlo o přízemní nepodsklepenou stavbu z pálených cihel s plochou střechou na železných nosnících krytých lepenkou. V roce 1941 byl zhotoven projekt 1. patra jako obytné nadstavby s byty pro zaměstnance, v roce 1947 pak vyprojektována změna stavby - v patře vytvořena pouze jedna bytová jednotka.

Použitá literatura

  • P. Všetečka, Zlín - pasportizace stavebních památek (zadavatel: Úřad města Zlína)
  • Konzultant: ing. arch. Pavel Novák, hlavní architekt města Zlína
 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.